Pierwszy grudniowy weekend  w Galway zdecydowanie należał do nauczycieli polonijnych z Irlandii, którzy pod okiem trenerów z Polski szkolili  swoje umiejętności. Organizatorzy szkolenia stanęli na wysokości zadania zapewniając prawie siedemdziesięciu osobom z różnych zakątków Irlandii możliwość rozwoju osobistego służącego nie tylko nauczycielom, ale przede wszystkim polskim dzieciom na emigracji.

112

autor: Agnieszka Grochola i Iwona Mazurek

Uczyć każdy może, z tym- że jeden lepiej, drugi gorzej – można rzec. Sęk w tym, aby uczyć mądrze, ciekawie, by wiedza – choć ogromna – nie przerażała dzieci. By w każdą sobotę, polskie dzieci z takim samym uśmiechem i radością w serduszkach wędrowały na spotkanie z polskością. To podstawowy cel wszystkich szkół polonijnych, a zwłaszcza nauczycieli. I sztuka to ogromna, by w szóstym dniu nauki dzieci i młodzież chciały się uczyć, a założone cele edukacyjne udało się zrealizować. Z tego powodu Polska Macierz Szkolna w Irlandii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zorganizowali szkolenie pod hasłem „Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej?

w_DSC3439W miniony weekend, tj.  30 listopada – 1 grudnia 2013r w  szkoleniu dla nauczycieli:   „Jak uczyć efektywnie w szkole polonijnej?”  wzięło udzial 67 nauczycieli z 14 szkół polonijnych w Irlandii i Irlandii Północnej. W hotelu Salthill wszystkich obecnych powitała Agnieszka Grochola –  Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej oraz gospodarz spotkania. Następnie głos zabrała Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej – Marta Szutkowska – Kiszkiel prezentując zebranym działalność PMSI.  Wykład inauguracyjny wygłosił  dr Sebastian Przybyszewski z Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” . Nauczycieli z zainteresowaniem wysłuchali tematu:  „Słowniki tradycyjne i nowe – metody zastosowania w pracy nauczyciela”. Następnie została przedstawiona prezentacja o strategii rozwojowej ODNSWP.

W niedzielę nauczyciele uczestniczyli w trzech blokach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej  pracowała Małgorzata Małyska.  Dla nauczycieli języka polskiego w klasach starszych  zajęcia poprowadziła  dr Grażyna Wiśniewska.  Cały dzień bardzo multimedialnie  pracowała z  nauczycielami wiedzy o Polsce – Liliana Sosnowska.  Na szkolenie –  oprócz trenerów –  przyjechało ponad 200 kg różnych materiałów szkoleniowych i poradników metodycznych . Część materiałów była  podarunkiem od ORPEG – Polonijnego Centrum Kształcenia Nauczycieli i została  wykorzystana podczas zajęć.  Część materiałów została zakupiona przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie i została rozdzielona na szkoły wg. liczby uczniów. Na zakończnie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia , a przy kolacji na wszystkich czekał mały,  świąteczny,  upominek.

grupa wczesnoszkolnaOrganizatorami szkolenia  byli: Polska Macierz Szkolna w Irlandii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Spotkanie w Galway  było wspaniałą okazją do pogłębienia wiedzy merytorycznej nauczycieli, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska.  Zarząd PMSI  pragnie gorąco podziękować pracownikom Polskiej Szkoły w Galway, którzy społecznie pomagali przy organizacji tego szkolenia tj. Joannie Zalech, Marzenie Sułkowskiej, Magdalenie Staszek i  Alicji Mądry. Dziękujemy również firmom, które  wsparły przygotowania i organizację naszego szkolenia :

–  OLYART ( projekt i zamówienie bannerów dla PMSI),

–  Soho Bake House z Galway (słodkości, które umilały  nam przerwy między wykładami),

–   Aga Polish Food – wsparcie finansowe

–  TedeX – (bezpłatne przewiezienie 100- kilogramowej  przesyłki z materiałami szkoleniowymi z Polski do Irlandii)

– Bartosz Kotulski Photography- wykonanie zdjęć na szkoleniu.

w_DSC3528

Share