Work and Business Start up in PolandPraca i Zak?adanie Dzia?alno?ci Gospodarczej w Polsce

Polish Information Day – Work and Business Start up in Poland

If you are interested in Employment Opportunities in Poland call to the FAS Employment Office in Limerick

For additional information please call:
Tel . ; 061 497917 (Mary Penny, FAS Limerick)
Tel . ; 065 6868284 (Anne McCormack, FAS Ennis)
Tel . ; 01 607 0778 (Kamila W?glicka, FAS Dublin)

FAS Employment Office
Pery Court
Upper Mallow Street
LimerickOtwarty Dzie? Informacyjny – Praca i Zak?adanie Dzia?alno?ci Gospodarczej w Polsce

Informacji i indywidualnych porad na temat :
– Mo?liwo?ci i warunków pracy w Polsce
– Zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej w Polsce i potencjalnych zrod?ach dofinansowania
– Kwestii podatkowych

Udziela? b?d?:
– Polscy Doradcy EURES (rekruterzy mi?dzynarodowi)
– Specjalista z zakresu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej
– Przedstawiciele Revenue

FAS Employment Office
Pery Court
Upper Mallow Street
Limerick

Pi?tek 27-02-2009
Sobota 28-02-2009

Po dodatkowe informacje zadzwo?:
Tel . ; 061 497917 (Mary Penny, FAS Limerick)
Tel . ; 065 6868284 (Anne McCormack, FAS Ennis)
Tel . ; 01 607 0778 (Kamila W?glicka, FAS Dublin)

Share