Photo GalleryDzia?alno?? Forum Polonia na zdj?ciach

A new function on our website has been launched: „Photo Gallery”. It features important events, meeting and people involved in the community.Dzia?alno?? Forum Polonia na zdj?ciach

Forum Polonia uruchomi?o najnowsz? funkcj? „Nasze akcje na zdj?ciach”. Zapraszamy osoby, organizacje i media zwi?zane z Forum Polonia do przesy?ania nam zdj?? z akcji, w które by?o zaanga?owane kilka polonijnych podmiotów oraz tych, które maj? istotne znaczenie dla integracji na info@forumpolonia.org.

W pasku bocznym, po prawej stronie podejrze? mo?na miniatury przyk?adowych zdj??. Wszystkie zdj?cia mo?na przegl?da? na naszej nowej galerii.

Share