136 tys Polaków za granic? zag?osuje

Szanowni Pa?stwo,

Bardzo dzi?kujemy, ?e przy??czyli si? Pa?stwo do kampanii „Gdziekolwiek b?dziesz, zag?osuj”. Cieszymy si?, ?e razem mo?emy zach?ca? Polaków do udzia?u w wyborach prezydenckich.

Jak informuje Pa?stwo Komisja Wyborcza, do dnia 18.06.2010 r. pobrano 202 tys. za?wiadcze? uprawniaj?cych do g?osowania poza miejscem zamieszkania, za granic? do spisu wyborców dopisa?o si? 136 tys., a w Polsce 78 tys. W porównaniu z rokiem 2005 dane te wynosi?y odpowiednio 61 tys., 74 tys. i 30 tys. wyborców.

Natomiast z nowej mo?liwo?ci g?osowania przez pe?nomocnika chce skorzysta? prawie 4 tys. g?osuj?cych.

Mamy nadziej?, ?e wp?ynie to pozytywnie na frekwencj? wyborcz? i Polacy gdziekolwiek b?d?, zag?osuj?!

Dotyczy to równie? kibiców ?ledz?cych rozgrywki Mistrzostw ?wiata w Pi?ce No?nej. Specjalnie dla nich przygotowali?my nasz najnowszy spot radiowy:

http://www.gdziekolwiek-bedziesz.pl/pl/aktualnosci;a-15

Wi?cej informacji na www.gdziekolwiek-bedziesz.pl oraz na Facebooku (mamy ju? ponad 3,5 tys. fanów):

http://www.facebook.com/gdziekolwiekbedziesz#!/gdziekolwiekbedziesz?ref=ts

Pozdrawiam i ?ycz? prostej drogi do lokali wyborczych w niedziel? :)

Emilia Legieta
Fundacja FOR

Share

Gdziekolwiek jeste?… Nie wyg?upiaj si?, Id? na wybory!

Gdziekolwiek b?dziesz, masz prawo g?osowa?. ?Gdziekolwiek jeste?, pójd? na wybory.
4 lipca w Irlandii wybierz Prezydenta Polski

Pami?taj, ?e by g?osowa? w Irlandii musisz si? najpierw zarejestrowa?!

Kliknij REJESTRACJA DO WYBORÓW II TURA

Sprawd?, gdzie w Irlandii b?dzie moja komisja wyborcza
Przebieg i zasady g?osowania
Kandydaci na Prezydenta

Nie wyg?upiaj si?, Id? na wybory. Prze?liej e-maila dalej…. … .. ..

Akcja 'Gdziekolwiek jestes, zaglosuj’ przygotowana we wspó?pracy z koalicj? ’Masz G?os, masz wybór

Chcesz si? w??czy? w akcj?? Dowiedz si? wi?cej. barnaba.dorda@forumpolonia.org

forumpolonia.org/wybory-prezydenckie
info@forumpolonia.org
www.facebook.com/ForumPolonia

Share