Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "szko?a"

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna  w Irlandii

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w Instytucjie Humanistycznym University College Dublin odbędzie się Konferencja Edukacyjna dla Nauczycieli Szkół Polonijnych pracujących w Republice Irlandii. Jest to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną. Oczekujemy, iż w Konferencji weźmie udział 50 delegatów, którzy wysłuchają szeregu ciekawych i   praktycznych wykładów, […]

Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

Konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odziezy polskiej mieszkaj?cej za granic?

O?rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic? (dawny Zespó? Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj?cych za Granic?) wraz  z Komitetem G?ównym Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i m?odzie?y polskiej mieszkaj?cej za granic?. Przewidziane s? dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szko?y podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum […]

<!--:pl-->Polska Szko?a w Ballinasloe<!--:-->

Polska Szko?a w Ballinasloe

We wrze?niu 2009 rozpocznie dzia?alno?? w Ballinasloe co. Galway prywatna Polska Szko?a (zakres szko?y podstawowej i gimnazjum), zaj?cia b?d? si? odbywa?y w soboty i niedziele. G?ównym celem tej inicjatywy jest ch?? pomocy najm?odszym naszym emigrantom.