W niedziel? 10 kwietnia odb?dzie si? w Irlandii szczegó?owy Powszechny Spis Ludno?ci, czyli Census. Jego celem jest policzy? ka?d? osob?, która tego dnia przebywa w Irlandii.

PAMI?TAJ, BY W NIEDZIEL? WYPE?NI? FORMULARZ SPISOWY I ODDA? GO RACHMISTRZOWI.

JE?LI MASZ PYTANIA LUB NIE OTRZYMA?E? FORMULARZA, ZADZWO? DO NAS: 0863231184, 0851015929 lub 086 410 7788.

Wi?cej o Spisie Powszechnym 2011:
* www.census.ie
* www.forumpolonia.org/census
* w polonijnych mediach
* Polscy rachmistrzowie w Dublinie, Cork i Waterford odpowiedzi? na pytania i w?tpliwo?ci:
0863231184 lub 0851015929 , lub 086 410 7788.

W t? niedziel? IDZIEMY NA ILO??. Spisz si? dobrze!
Prze?lij email znajomym.

Share