Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Cork: I Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 19 lipca, w Cork odby?o si? pierwsze, inauguracyjne spotkanie o nazwie “Rozmowy (nie)Kontrolowane”. “Rozmowy…” s? organizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

“Rozmowy…” dla których inspiracj? sta?y si? ju? s?ynne dubli?skie “Obiady Czwartkowe”, maj? na celu integracj? Polonii w Cork, a jednocze?nie s? dobr? alternatyw? na sp?dzenie wolnego czasu.

Go??mi Specjalnymi naszego pierwszego spotkania byli: dr in?. Tomasz Piwo?ski – naukowiec (fizyk) z Tyndall National Institute, oraz Ewa Rybka i Arkadiusz Zimo? – twórcy Polskiej Ligii Pi?karskich Szóstek w Irlandii. Uczestnicy “Rozmów…” mogli przys?ucha? si? m.in. pasjonuj?cemu wyk?adowi na temat laserów, ich rodzajów i zastosowaniu oraz pozna? – bezpo?rednio od twórców – histori? tworzenia si? polskiej pi?ki no?nej w Irlandii.

Na kolejne, II “Rozmowy (nie)Kontrolowane” zapraszamy wszystkich do pubu Franciscan Well Brewery w sobot?, 2 sierpnia, o godz. 18.00.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.