Jeśli chcesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego ze swojego regionu, z Irlandii, a masz obywatelstwo polskie, powineneś wypełnić formularz EP1 i złożyć go w lokalnym urzędzie.

Obywatele państw członkowskich UE, w tym Polacy, mieszkający poza swoim krajem pochodzenia mogą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarówno w państwie członkowskim swojego zamieszkania, jak i w państwie pochodzenia. Jednak żaden wyborca nie może głosować więcej niż raz, a system wymiany informacji między państwami członkowskimi ma na celu zapobieganie podwójnemu głosowaniu – oznacza to, że obywatele UE, którzy chcą głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, muszą podjąć określone kroki.

Aby być uprawnionym do głosowania w wyborach europejskich w Irlandii, musisz być zarejestrowany w rejestrze wyborczym oraz:

  • mieć ukończone 18 lat w dniu głosowania,
  • mieszkać w państwie,
  • być obywatelem irlandzkim, lub
  • obywatelem innego państwa członkowskiego UE

CO TRZEBA ZROBIĆ ŻEBY SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO WYBORÓW?

Na początek sprawdź czy jesteś zarejestrowany w irlandzkim spisie wyborców na www.checktheregister.ie .

Polacy, którzy mieszkają w Irlandii i nie są jeszcze wpisani do ogólnego rejestru wyborców, a którzy chcą zarejestrować się do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Irlandii, muszą złożyć przede wszystkim wniosek o rejestrację online na www.checktheregister.ie lub www.voter.ie (dla mieszkańców Dublina) lub wydrukować i wypełnić formularz ERF1. Oczywiście zachęcamy do rejestracji online.
Muszą również wypełnić ustawową deklarację – formularz EP1 – jest to deklaracja wypełniona przez wnioskodawca i poświadczona przez świadka (policjanta, prawnika, notariusza, albo komisarza pokoju, urzędnika instytucji rejestrującej), że zamierza on głosować w Irlandii, a nie w swoim kraju pochodzenia, która zostanie udostępniona krajowi pochodzenia. Każde państwo członkowskie ma swoje własne wymagania dotyczące informacji umożliwiających ten proces – szczegóły te znajdują się na formularzu EP1. Wypełniony formularz EP1 należy zwrócić do swojego lokalnego urzędu hrabstwa.

Polacy, którzy mieszkają w Irlandii, a są już zarejestrowani w irlandzkim spisie wyborców, powinni wypełnić tylko formularz EP1, deklarację zamiaru głosowania w wyborach irlandzkich, a nie kraju swojego pochodzenia. Dokument powinien być poświadczony przez świadka (policjanta, prawnika, komisarza pokoju, notariusza, urzędnika organu rejestrującego). Wypełniony formularz EP1 należy zwrócić do swojego lokalnego urzędu hrabstwa.

Ten dokument będzie później udostępniony krajowi pochodzenia celem potwierdzenia decyzji wzięcia udziału w głosowaniu w Irlandii. Każde państwo członkowskie ma swoje własne wymagania dotyczące informacji umożliwiających ten proces – szczegóły te znajdują się na formularzu EP1.

Share