INFORMACJE OGÓLNE o wyborach lokalnych

STRUKTURA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W IRLANDII

Irlandia podzielona jest na 31 Lokalnych Władz Samorządowych, w tym Rady Hrabstw i Rady Miast.

Każda rada hrabstwa i miasta jest podzielona na lokalne obszary wyborcze. Każdy lokalny obszar wyborczy ma określoną liczbę miejsc w radzie, które mają być obsadzone w wyborach.

Łącznie w Irlandii jest 166 obszarów wyborczych i każdy z nich wybiera określoną liczbę radnych. Ogólnokrajowa liczba wybieranych radnych wynosi 949.

Lokalni radni podejmują decyzje polityczne na szczeblu lokalnym w takich obszarach jak: planowanie, drogi, ruch drogowy, mieszkalnictwo, usługi środowiskowe, rekreacja, rozwój społeczności; formalne funkcje obywatelskie; ogólna reprezentacja i nadzór oraz zaangażowanie obywateli / społeczności.

PRAWO GŁOSOWANIA W WYBORACH LOKALNYCH

Jako obywatel Polski zamieszkujący w Irlandii masz prawo do głosowania w wyborach lokalnych bez konieczności posiadania irlandzkiego paszportu!

Aby głosować w wyborach lokalnych, musisz:

  1. Mieć ukończone 18 lat
  2. Mieszkać w lokalnym obszarze wyborczym
  3. Być wpisanym do Rejestru Wyborców
  4. NIe musisz mieć obywatelstwa irlandzkiego!

Aby sprawdzić, czy Twoje dane znajdują się w Rejestrze Wyborców, sprawdć online na stronie checktheregister.ie, lub zapytaj w lokalnym urzędzie władz hrabstwa lub miasta. Po spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych 1-4 możesz zarejestrować się do głosowania lub zaktualizować swoje dane na stronie www.checktheregister.ie.

Karta potwierdzająca prawo do głosowaniu zostanie wysłana na Twój adres z informacjami o Twojej lokalnej komisji wyborczej.

ODDAWANIE GŁOSU W WYBORACH LOKALNYCH

Gdy przybędziesz do swojej komisji wyborczej w piątek, 7 czerwca 2024 roku, zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz adresu. Możesz być również poproszony o ważny dokument tożsamości.

Jeśli członkowie komisji potwierdzą Twoją tożsamość, a Twoje dane znajduje się w Rejestrze Wyborców, otrzymasz podsemptlowaną kartę do głosowania.

Następnie możesz zabrać swoją kartę do głosowania do kabiny wyborczej. Głosowanie jest oczywiście tajne.

Na karcie do głosowania będzie lista kandydatów w porządku alfabetycznym, emblematy partii i zdjęcia każdego kandydata. Po prawej stronie każdego nazwiska znajdzie się pole. Oznacz swoje preferencje dla każdego kandydata w polu po prawej stronie.

Zaznaczasz „1” w polu obok swojego pierwszego wyboru kandydata i, jeśli chcesz, „2” w polu obok swojego drugiego wyboru kandydata, „3” w polu obok swojego trzeciego wyboru kandydata, itd.

Zaznaczając „1” obok kandydata oznacza że chcesz głosować na tego właśnie kandydata. Zaznaczając „2” obok innego kandydata oznacza, że jeśli Twój pierwszy wybrany kandydat przy którym postawiłeś/aś „1” nie potrzebuje Twojego głosu, ponieważ już został wybrany lub wykluczony z liczenia, chcesz, aby Twój głos przeszedł na tego drugiego kandydata. Zaznaczając „3” obok kandydata oznacza, że jeśli Twój pierwszy i drugi kandydat nie potrzebują Twojego głosu, chcesz, aby Twój głos przeszedł na tego trzeciego kandydata. Ten system głosowania daje Tobie szeroki wybór. Możesz wybrać wielu różnych kandydatów i oznaczyć ich w kolejności swoich preferencji. Możesz oznaczyć swoje preferencje dla wszystkich lub tylko dla tych których chcesz i ile chcesz. To Twoja decyzja.

Zanim wrzucisz kartę do głosowania upewnij się, że zacząłeś/aś od „1”, następnie jeśli chcesz to „2”, „3” itd.

Aby upewnić się, że Twój głos zostanie policzony, upewnij się, że oznaczasz swoje preferencje jak najwyraźniej.

Jeśli nie chcesz wypełniać preferencji dla wszystkich kandydatów na karcie do głosowania, pola obok tych, na których nie głosujesz, muszą zostać puste.

Nie rób żadnych innych znaków na karcie do głosowania. Jeśli to zrobisz, Twój głos może być uznany za nieważny / zniszczony i nie zostanie policzony.

Jeśli masz zaburzenia wzroku, w każdej stacji głosowania będzie dostępny szablon karty do głosowania, którego możesz użyć do oddania głosu.

Gdy oddasz głos, zegnij swoją kartę do głosowania, wróć i włóż ją do urny wyborczej na tej samej stacji.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WYBRANY NA LOKALNEGO RADNEGO?

Każda osoba powyżej 18 roku życia, która jest zarejestrowanym wyborcą, jest uprawniona do wyboru na Radę Lokalną, z wyjątkiem osób będących członkami Oireachtas, członkami Gardaí i Sił Obronnych oraz niektórych grup pracowników publicznych. Kandydaci na radnych muszą zarejestrować się odpowiednio wcześniej, na 4 tygodnie przed terminem wyborów.

Share