Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Cork: III Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl]Tradycyjnie ju? w sobot?, 16 sierpnia, w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce III “Rozmowy (nie) Kontrolowane”.

Nasze III “Rozmowy (nie)Kontrolowane” by?y absolutnie wyj?tkowe. Oczywi?cie – dzi?ki naszym Go?ciom Specjalnym, którzy byli pasjonuj?cymi rozmówcami dla coraz wi?kszej ilo?ci osób przychodz?cych na nasze spotkania.

W III “Rozmowach (nie)Kontrolowanych” udzia? wzi??o a?… czterech wyj?tkowych Go?ci: Renata Mikos – dziennikarka i producentka programów telewizyjnych, dr Mariusz Kamionka – biochemik z University College Cork, Katarzyna Ramsey – która zademonstrowa?a nam swoje hobby jakim jest filcowanie i wyrób z we?ny artystycznie wykonanych tkanin, oraz Ginger – m.in. za?o?ycielka Grupy Artystycznej FOKA.

Renata Mikos, znana polska dziennikarka i producentka programów telewizyjnych, przyjecha?a do Cork na urlop, i znalaz?a czas, aby wzi?? krótki udzia? na samym pocz?tku naszych “Rozmów…”, w trakcie których opowiedzia?a nam m.in. o swojej pracy.

Dr Mariusz Kamionka, który jest naukowcem – biochemikiem z University College Cork, przedstawi? fascynuj?cy wyk?ad o bia?kach, o ich zastosowaniu przy produkcji leków nowej generacji, a tak?e – opowiedzia? o swojej drugiej pasji, jak? jest fotografia. Wyk?ad wzbudzi? takie zainteresowanie, ?e nasz Go?? d?ugo musia? odpowiada? na pytania zafascynowanych uczestników spotkania. Z kolei osobom zainteresowanym drug? pasj? dr Mariusza Kamionki, polecam odwiedzenie strony http://www.trekearth.com/members/mkamionka/photos/ – gdzie znajduje si? cz??? jego fotografii.

Katarzyna Ramsey specjalnie przyje?d?a na nasze “Rozmowy…” z Limerick. Tym razem by?a tak?e czynn? uczestniczk?: zademonstrowa?a nam swoje hobby jakim jest filcowanie i wyrób z we?ny artystycznie wykonanych tkanin. Mogli?my zobaczy? jakich narz?dzi i ?rodków u?ywa si? do takiej produkcji i jak wygl?da wyrób takiej artystycznie wykonanej tkaniny od surowej we?ny – po sko?czone dzie?o.

Ginger (jej imi?, nazwisko i wizerunek s? zastrze?one)przyjecha?a do nas z Dublina – pomimo wielu przeciwno?ci jakie stan??y na jej drodze, tj. m.in. oberwanie chmury w Dublinie i parali? po??czenia kolejowego Dublin – Cork. Ginger jest m.in. autork? bloga www.wspolskazana.blog.onet.pl, wspó?autork? kultowego podcastu “Nie Tylko dla Or?ów”: www.nietylkodlaorlow.com, organizatork? nie mniej kultowych “Obiadów Czwartkowych”, a tak?e za?o?ycielk? Grupy Artystycznej FOKA, która m.in. zamierza wkrótce wystawi? sztuk? teatraln?. Dzia?a równie? aktywnie na naszym Forum Aktywnych Polaków i udziela si? w szeregu innych wa?nych projektów. Ginger opowiedzia?a nam m.in. co s?ycha? w kulturalnym Dublinie, o kulisach powstawania sztuki teatralnej, o prowadzonych przez siebie “Obiadach Czwartkowych”, o swoich wra?eniach z ameryka?skiego Broadway’u i o wielu innych fascynuj?cych rzeczach.

Napisz? krótko: nasze “Rozmowy…”, zaplanowane maksymalnie na 2-3 godziny, trwa?y ponad 6 – i wszyscy ?wietnie sp?dzili czas.

Serdecznie zapraszam na kolejne, IV “Rozmowy…”, które odb?d? si? w sobot?, 30 sierpnia b.r. w pubie Franciscan Well Brewery w Cork, pocz?tek: godz. 18.00.
[/lang_pl]

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.