Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Granty dla grup i organizacji na integracj?

Mo?na ju? sk?ada? aplikacje o dofinansowanie dzia?alno?ci grup i organizacji w zakresie integracji oraz wydarze? integracyjnych. Poni?ej info o county councils, które otrzyma?y granty Ministra Integracji o które mo?na si? ubiega?.  nale?y si? skontaktowa? z Biurem Integracji lub z Community Workers w Waszym county / city council.

Powodzenia.

Minister for Integration announces grants for local authorities to promote integration

The  Minister  for Integration, Mr. John Curran TD, today announced that he had  approved  funding  of €499,300 for a number of local authorities, with significant  numbers  of  foreign  nationals  in  their  area, to implement measures to promote their integration in Irish life.  The following are the details of the grants approved by the Minister.
|————————————+————————————|
|                      Dublin City              |                                  250,00 €|
|————————————+————————————|
| Clare County Council               |                              35,000|
|————————————+————————————|
| Dun Laoghaire-Rathdown County      |                              62,500|
| Council                            |                                    |
|————————————+————————————|
| Galway City Council                |                              45,000|
|————————————+————————————|
| Galway County Council              |                              40,000|
|————————————+————————————|
| Kerry County Council               |                              46,800|
|————————————+————————————|
| Kildare County Council             |                              40,000|
|————————————+————————————|
| Limerick County Council            |                              30,000|
|————————————+————————————|
| Mayo County Council                |                              30,000|
|————————————+————————————|
| Meath County Council               |                              45,000|
|————————————+————————————|
| South Dublin County Council        |                             110,000|
|————————————+————————————|
| Wicklow County Council             |                              15,000|

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.