Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

IV Rozmowy (nie)Kontrolowane

[lang_pl] W sobot?, 30 sierpnia, tradycyjnie w pubie Franciscan Well Brewery przy North Mall w Cork mia?y miejsce kolejne, ju? IV Rozmowy (nie)Kontrolowane.

Tym razem Go??mi Specjalnymi “Rozmów…” byli: Justyna Józefowicz, Krystian Tyczkowski, Ariel Piekarski, Rafa? Jaros, oraz Barbara Cie?lik – Wodzi?ska i Dariusz Cz?stka.

Justyna Józefowicz jest inicjatork? i dyrektork? Kampanii “MAMA, TATA… & MYSELF?”, która ma na celu promocj? czytelnictwa polskiej ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y, w?ród polskiej emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Serdecznie zapraszam na stron? internetow? Kampanii: www.czytampopolsku.pl

Ariel Piekarski (RabbiT) i Krystian Tyczkowski (Mattix) s? za?o?ycielami i w?a?cicielami pierwszego polskiego internetowego radia w Cork Radio CorkFM. Chyba wszyscy uczestnicy “Rozmów…” byli pod wra?eniem profesjonalizmu tych dwóch m?odych ludzi. Ariel i Krystian maj? dalekosi??ne plany: docelowo chcieliby uruchomi? w?asne radio w eterze, co – jestem absolutnie przekonany – wkrótce im si? uda. A na razie – zapraszam na stron? internetow? Radia Cork FM: www.radiocorkfm.com

Rafa? Jaros, który na nasze “Rozmowy…” przyjecha? z Dublina, jest politologiem, specjalist? od PR, za?o?ycielem polskiego klubu Toastmasters oraz Szko?y Liderów w Dublinie (szko?a oficjalnie zostanie otwarta 13 wrze?nia b.r.), a ponadto aktywnym uczestnikiem Forum Aktywnych Polaków.

Pa?stwo Barbara Cie?lik – Wodzi?ska i Dariusz Cz?stka, s? za?o?ycielami popularnego w Cork “BaDaCz”-a, czyli pierwszego polskiego saloniku prasowego w Irlandii: www.badacz.eu. Dzi?ki ich obecno?ci, wszyscy uczestnicy “Rozmów…” mieli wyj?tkow? okazj? aby pos?ucha? o praktycznych aspektach prowadzenia w?asnej firmy w Irlandii.

Nasze “Rozmowy…” staj? si? powoli prawdziw? gie?d? informacji, cz?sto trudno dost?pnych nawet dla Polaków mieszkaj?cych w Irlandii od kilku lat, oraz mo?liwo?ci? wymiany kontaktów pomi?dzy osobami maj?cymi podobne zainteresowania ;-) Jest to te? wyj?tkowa okazja do poznania naprawd? wyj?tkowych osób.

Ju? dzi? zapraszam na kolejne, V “Rozmowy…”, które odb?d? si? 13 wrze?nia b.r. w pubie Franciscan Well Brewery w Cork, pocz?tek: godz. 18.00. [/lang_pl]

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.