Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Jesienna Szko?a Leszka Balcerowicza

Ju? po raz trzeci Fundacja FOR organizuje seminarium adresowane do studentów, tegorocznych absolwentów i doktorantów, interesuj?cych si? zagadnieniami zwi?zanymi ze wspó?czesn? gospodark?. Jesienna Szko?a Leszka Balcerowicza to wyj?tkowa okazja do spotkania ze znanymi ekonomistami oraz wygrania nagród pieni??nych. Na zainteresowanych czeka 30 miejsc. Termin zg?osze? – 15 listopada 2010.

Informacje o Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza dost?pne s? równie? na naszej stronie. Kliknij.

Share

Tagi:

Kategoria: Szkolenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.