Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie

W pa?dzierniku 2008 roku powsta?o Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II w Dublinie. Podstawowy zakres dzia?a? to:

  • Wspieranie Fundacji Jana Paw?a II w Rzymie poprzez dobrowolne ofiary pieni??ne i propagowanie celów i idei fundacji .Wi?cej informacji: www.jp2f.opoka.org.pl.
  • Dzia?alno?? na rzecz najubo?szych , bezdomnych i niezaradnych ?yciowo poprzez osobisty kontakt jako wspó?pracownicy Sióstr Misjonarek Mi?o?ci Matki Teresy w Dublinie.
  • Organizowanie spotka? i imprez otwartych , na których promujemy Osob? Jana Paw?a II i Jego nauczanie, którego my?l? przewodni? jest mi?o?? . Mi?o?? do Boga i do cz?owieka.

Spotkania otwarte odbywaj? si? raz w miesi?cu (w ka?dy drugi poniedzia?ek miesi?ca) zwykle o godz. 19.00 w klasztorze oo. Dominikanów (sala na dole, wej?cie od Dorset Street)oraz w ka?d? sobot? po Mszy ?w.o godz. 19,00 – spotkania dla cz?onków lub kandydatów w Duszpasterstwie Jezuitów w Dublinie.

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest posta? Jana Paw?a II do wspólnej w?drówki jego ?ladami. Fundacje tworz? ludzie, którzy pragn? poznawa? ?ycie i nauczanie Jana Paw?a II.

Adres siedziby:
Duszpasterstwo O.Dominikanów
w Parafii St. Saviour’s
St. Saviour’s Priory,
9-11 Upper Dorset Street,
Dublin 1
adres e-mail: koloprzyjaciolfjp2@gmail.com

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze (2)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Ko?o Przyjació? pisze:

    Poszukujemy prawnika- wolontariusza znaj?cego sie na prawie irlandzkim w zakresie prawa handlowego do wspó?tworzenia Spóldzielni socjalnej.