Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Konsultacje ministerialne w sprawie szkół podstawowych w Irlandii

Departament Edukacji rozpoczyna proces konsultacji dotyczącej kulturowości i religii w szkołach podstawowych w Irlandii. Forum Polonia organizuje komitet, którego celem jest przygotowanie wspólnej opinii i  zaprasza przedstawicieli polonijnych placówek edukacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych  do przygotownia jednego dokumentu, który mógłby zostać przedłożony jako wspólna opinia środowiska polonijnego! Kontakt na: info@forumpolonia.org

DESDepartament Edukacji wydał właśnie publikację ” How can primary schools make all children feel included and involved?“. Ta publikacja dotyczy opracowanych przez grupę ekspertów zaleceń związanych z tym w jaki sposób szkoły podstawowe powinny byc otwarte na różnorodność w zakresie:

  • tradycji
  • religii
  • wyznań

Departament zwraca się do rodziców i zainteresowanych grup o uwagi i opinie dotyczące wyżej wymienionej publikacji, aby przedstawili swoje wnioski co do tego w jaki sposób podstawowe szkoły mogą być bardziej otwarte i angażujące wszystkie dzieci z lokalnych społeczności, bądź jeśli uważają że ich lokalne szkoły świetnie sobie radzą z tym zagadnieniem – przesłali informację w jaki sposób szkoły osiągają te rezultaty.

Zachęcamy rodziców i zainteresowane grupy do przesyłanie materiałów na piśmie do Ministerstwa, natomiast wszystkich, którzy chcą przygotować wspólny dokument, prosimy o kontakt na info@forumpolonia.org

 

Adres na który należy wysyłac indywidualne przygotowane opinie:

email: cpu@education.gov.ie
lub pocztą:      Central Policy Unit
Department of Education and Skills
Block 2, Floor 1
Marlborough Street Dublin

Nie poźniej niż do 22 Listopada 2013.

Wszelkie uwagi, opinie, zalecenia będą bardzo pomocne przy przygotowaniu Białej Ksiegi, która dotyczyć będzie polityki obecnego rządu związanej z zagwarantowaniem by szkoły podstawowe były otwarte całą społeczność.

 

Publication: http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/Patronage-and-Pluralism-in-the-Primary-Sector/Parents-we-would-like-to-hear-what-you-think.pdf

Press release: http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2013-Press-Releases/PR-%2013-%2009-%2023.html

 

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.