Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Krzysztof Penderecki w Irlandii

Pro?ba o rozpropagowanie wydarzenia. Info mo?na przes?a? te? do angloj?zycznych wspó?pracowników i przyjació?.

W dniach 10 -12 wrze?nia zapraszamy na odbywaj?c? si? ju? po raz trzeci w Castletown House seri? koncertów muzyki powa?nej. Tegorocznym go?ciem honorowym b?dzie jeden z najwybitniejszych wspó?czesnych dyrygentów i kompozytorów, Krzysztof Penderecki, autor takich utworów jak Ofiarom Hiroszimy – tren, Pasja wg ?w. ?ukasza, a tak?e muzyki filmowej (do filmów Egzorcysta, L?nienie, Katy?), laureat m.in. presti?owej Grawemeyer Award for Music Composition, Prince of Austrias Prize, trzech nagród Grammy i Orderu Or?a Bia?ego.

Obok utworów z dorobku artystycznego polskiego kompozytora, b?dziemy mogli us?ysze? muzyk? Mozarta, Czajkowskiego, Schuberta i Beethovena zaprezentowan? m.in.przez Camerata Ireland Orchestra, County Kildare Orchestra, NUI Maynooth Chamber Choir.

Program obejmuje tak?e koncerty fortepianowe Alexeja Gorlatcha i Barry’ego Douglas’a wykonuj?cych utwory F. Chopina.

Wi?cej informacji o programie i rezerwacji biletów

Share

Tagi:

Kategoria: Koncerty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.