Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Harcerstwo

Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Irlandii. Organizacja działa w 6 miastach: Dublinie, Shannon, Cork, Limerick, Wexford i Waterford i składa się z 20 jednostek harcerskich – Skrzatów ZHP (dzieci w wieku od 4 do 6/7 lat), zuchów ZHP (dzieci w wieku 7-10/11), harcerzy ZHP (młodzieży w w wieku od 11 do 15 r.ż) oraz wędrowników (młodzież powyżej 15 r.ż).

Więcej informacji na temat organizacji można znaleźć na stronie internetowej: www.zhp.ie

Kontakty do jednostek ZHP działających w Irlandii:

Jednostki harcerskie prowadzą swoje strony www oraz fanpage na FB, oto ich adresy:

Galway Polish Scouts – Organizacja Harcerstwa Polskiego w Galway

Polish Scouts Association Galway – 1 Polski Szczep z Galway “Na Szlaku”

Scouting Ireland – 87 Polski Szczep

87 Polski Szczep Harcerski w Dublinie został założony w 2007 roku. Organizacja jest członkiem Scouting Ireland.

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
544