Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Migranci mogą wpłynąć na wynik wyborów

6 kandydatów do Parlamentu Europejskiego i 7 kandydatów w wyborach samorządowych będzie odpowiadało na pytania dotyczące migrantów, różnorodności I integracji podczas dwóch dyskusji panelowych w ramach wydarzenia “Nowe społeczności w wyborach” 28 kwietnia 2014 o 18:00 w Gresham Hotel w Dublinie. 

Poster  |  A4 New Communities in Elections- May 2014 FA2Organizator wydarzenia, Peter Szlovak z Integration Centre powiedział “Mamy przedstawicieli niemal 200 narodowości mieszkających w Dublinie, co powoduje że to bardzo różnorodne miasto. Żyje w nim także wielu nowych obywateli Irlandii. Należy dyskutować o tym, jak władze mogą wspierać zaangażowanie przedstawicieli różnych narodowości  kultur w budowanie społecznej jedności i walkę z wszechobecnym rasizmem”.

Artur Banaszkiewicz, z Forum Polonia dodał “niezbędne jest też kształtowanie polityki integracyjnej na poziomie europejskim, co pomoże Państwom Członkowskim walczyć z trudnościami na tym polu i skuteczniej korzystać z zasobów wielokulturowości. Potrzebujemy polityków, którzy biorą te kwestie pod uwagę i nie stawiają emigrantów za kozły ofiarne przy okazji wyborów”.

Organizatorzy debaty, reprezentujący wiele organizacji migranckich z Irlandii pragną zwrócić uwagę na znaczną liczbę migrantów żyjących w Dublinie, z których większość ma prawo głosować w wyborach samorządowych. W rejonie Dublina jest niemal 200 000 nie-irlandzkich wyborców, a w samym północnym centrum Dublina mieszka ponad 23 000 osób posiadających inne niż irlandzkie obywatelstwo. Debata ma na celu zaangażowanie wszystkich środowisk zainteresowanych jej przedmiotem, także kandydatów migranckich startujących w wyborach samorządowych.

Peter Szlovak dodał także, że “błędnym jest założenie, że środowiska migranckie nie są zainteresowane wzięciem udziału w wyborach. Jeżeli zostaną odpowiednio zmotywowane, oddadzą głosy 23 maja, co może zaważyć na wyniku wyborów”.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia, o godzinie 18:00 w Grasham Hotel w Dublinie

Więcej informacji: info@forumpolonia.org

 

 

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.