Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Dubli?ski Migrants Voters Project

Dublin City Council 7 pa?dziernika oficjalnie rozpocz?? swoj? kampani? Migrants Voters Project, której ramieniem wykonawczym jest m.in. Forum Polonia.

Forum zaanga?owa?o si? w projekt dzi?ki Agnieszce Wi?syk z NWICN, która jest w Steering Comittee projektu DCC.

6 osób z naszego forum zosta?o przeszkolonych jako trenerzy Voters Education – Local Election: Agnieszka Krauze, Barnaba Dorda, Monika Zawolik, Emilia Marchlewska, Dominika Topolska oraz sama Aga Wi?syk. Zosta?o przeprowadzonych kilka sesji informacyjnych. Forumowicze zajm? si? te? kolporta?em materia?ów promocyjnych, m.in. Remigiusz Dobrza?ski.

Share

Tagi: , ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
580