Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

„MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – Powrót czy emigracja?” – Komunikat prasowy

W dniu wczorajszym zakończyła się w Berlinie konferencja „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2012“. Jest ona trzecią edycją konferencji organizowanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, poświęconej wszelkim problemom związanym ze zjawiskiem nowej emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Poprzednie konferencje odbyły się w Londynie w 2009 r. i w Malmö w 2010 r. Współorganizatorami tegorocznej konferencj był Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie.

W konferencji udział wzięło 49 osób z 10 krajów, do których wyemigrowały najliczniejsze grupy polskich pracowników, w tym 16 przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych w osobach konsuli generalnych i I sekretarzy ambasad RP oraz 24 przedstawicieli organizacji członkowskich EUWP i nowej emigracji. W konferencji udział również wzięli przedstawiciele polskich władz i organizacji:

Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Grzegorz Chorąży – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN
Agata Irena Szyszko – Doradca Ministra, MEN
Krzysztof Drzewicki – Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ
Marek Ciesielczuk – Wicedyrektor Departamentu Konsularnego MSZ
Dr Piotr Piotrowski – Doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Marzena Kusik – Departament Współpracy z Polonią MSZ

Konferencja została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz ze środków przekazanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Referat wiodący konferencji wygłosiła Prof. Dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Na postawione uczestnikom główne pytanie: „Powrót czy emigracja?” konfrenecja dała zdecydowaną odpowiedź: emigracja, gdyż pobyty za granicą przybierają charakter trwały, a powroty są zjawiskiem marginalnym.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest działającą od 20 lat organizacją zrzeszjącą 38 głównych, krajowych organizacji polonijnych z 30 krajów Europy.

Dokument końcowy konferencji

Przedstawiciele europejskich organizacji polonijnych oraz nowej emigracji zarobkowej pragną podziękować organizatorom: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasadzie RP w Berlinie za zorganizowanie konferencji.

Słowa podziękowania pragniemy skierować do Ministra Spraw Zagranicznych RP za poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji.

Wielka fala nowej, ekonomicznej emigracji polskiej przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich i krajów zamieszkania oraz organizacji polonijnych.

W trakcie konferencji omówiono następujące tematy: dynamika zjawisk migracyjnych, polskość następnych pokoleń, problemy z integracją i na rynkach pracy, powrót czy emigracja, problemy i oczekiwania.

Stwierdzamy z cała stanowczością, że:

• emigracja zarobkowa do państw Unii Europejskiej nadal wzrasta i przyjmuje charakter osiedleńczy.
• Powroty do kraju są zjawiskiem marginalnym.
• W ostatnim okresie czasu drastycznie wzrosła emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji.
• W związku z tym wzrosły potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży polonijnych.
• Wzrastająca fala emigracji powoduje demograficzne i ekonomiczne problemy w Polsce.

Zwracamy się z apelem do władz polskich o:

• wypracowanie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej,

• intensyfikację współpracy z organizacjami polonijnymi i wspieranie ich działalności w środowiskach nowej emigracji,

• nadanie właściwego wymiaru środkom finansowym przeznaczonych na oświatę polonijną,

• dalsze wspieranie działań na polu kultury w celu utrzymania polskości wśród dzieci i młodzieży,

• organizowanie corocznej konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” jako unikalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz polskich, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami polonijnymi.

Berlin, 26 października 2012 r.

Share

Tagi:

Kategoria: Konferencje, Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.