Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork kolportuje “Irlandzki Niezb?dnik 2”

[lang_pl] Portal Wyspa.ie wyda? “Irlandzki Niezb?dnik 2”, czyli kolejn?, prawie 100 stronicow? broszur? z imigranckim “abc”.

“Irlandzki Niezb?dnik 2” to profesjonalnie wydany prawie 100 stronicowy poradnik adresowany do Polaków w Irlandii. Zawiera sporo informacji na temat przys?uguj?cych nam praw do ?wiadcze? w Irlandii, wiele przet?umaczonych na j?zyk polski formularzy, itp. Co jest równie? istotne – “Niezb?dnik” zosta? wydany w wielotysi?cznym nak?adzie oraz jest kolportowany bezp?atnie.

O bezp?atny “Irlandzki Niezb?dnik 2” nale?y pyta? m.in. w tzw. “polskich sklepach” w Irlandii.

Stowarzyszenie MyCork otrzyma?o pewn? ilo?? “Niezb?dników” do bezp?atnego kolporta?u w?ród Polonii w Cork, tote? zapraszam na wszystkie spotkania organizowane przez MyCork, podczas których b?dziemy rozdawa? t? naprawd? przydatn? publikacj?.[/lang_pl]

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.