Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: Warsztaty R?kodzie?a

W ramach Festiwalu Kultury Polskiej w Cork Stowarzyszenie MyCork chce zorganizowa? kiermasz, z którego dochód b?dzie przeznaczony na dzia?alno?? Society of Saint Vincent De Paul w Cork. W tym celu od 16 sierpnia b.r., przez kolejne 12 niedziel, w NASC b?d? mia?y miejsce Warsztaty R?kodzie?a organizowane przez MyCork.

Na pierwszym spotkaniu, cz?onkowie i sympatycy MyCork spotkali si? w NASC i wspólnie wyplatali wiklinowe ornamenty. Na kolejnych spotkaniach wszyscy ch?tni b?d? mogli wykona? (a przy okazji – nauczy? si? tego) m.in. bi?uteri?, okoliczno?ciowe kartki, figurki z masy solnej, ozdoby ?wi?teczne, itp.

Stowarzyszenie MyCork zaprasza wszystkich zainteresowanych i chc?cych spróbowa? swoich si? w r?kodzielnictwie – a jednocze?nie wesprze? szlachetny cel – na kolejne warsztaty które b?d? mia?y miejsce w ka?d? niedziel?, do 8 listopada w??cznie, w godz. 14.00 – 17.00, w siedzibie NASC przy 35 Mary Street w Cork. Udzia? w zaj?ciach jest bezp?atny i wszystkie potrzebne materia?y b?d? na miejscu.

Share

Tagi:

Kategoria: Warsztaty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.