Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: XII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 31 stycznia b.r. w Cork, mia?y miejsce organizowane przez Stowarzyszenie MyCork XII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Barnaba Dorda, polski dzia?acz SIPTU – najwi?kszych irlandzkich zwi?zków zawodowych.

Barnaba Dorda uko?czy? studia prawnicze na Uniwersytecie ?l?skim, nast?pnie studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Jagiello?skim. Zanim wyjecha? do Irlandii, pracowa? w zwi?zkach zawodowych jako prawnik. Od 2005 pracuje w SIPTU, najwi?kszych irlandzkich zwi?zkach zawodowych.

W trakcie naszego spotkania Barnaba opowiedzia? nam o roli zwi?zków zawodowych w Irlandii, ró?nicy w dzia?aniu zwi?zków zawodowych w Irlandii – i w Polsce, korzy?ciach p?yn?cych z przynale?no?ci do zwi?zków, a tak?e odpowiedzia? na szereg szczegó?owych pyta? uczestników spotkania dotycz?cych m.in. prawa pracy w Irlandii.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. Przemek pisze:

    Nasz dy?urny przystojniak ;)