Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: XIX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 16 maja b.r., w Cork mia?y miejsce XIX “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, których organizatorem jest Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Józef Andrzej Urban, podró?nik i nauczyciel geografii w Polskiej Szkole w Cork.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Józef Andrzej Urban, ur.01.01.1956, absolwent Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunku geografii, po uko?czeniu studiów, aby otworzy? w?asn? firm? musia? zda? egzaminy mistrzowskie jako hydraulik i murarz. W 1982 roku otworzy? firm? budowlan?, która dzia?a?a do roku 2003, 21 lat dzia?alno?ci pozwoli?o firmie na zdobycie wielu odznacze? bran?owych: Z?oty Instalator dla Najlepszych –1995 r, Z?ota odznaka „Zas?u?ony dla Budownictwa” oraz wiele innych.

Przez pewien okres by? prezesem oddzia?u pozna?skiego Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, a zarazem cz?onkiem prezydium Krajowej Rady PKTGGiK.

Sytuacja w Polsce, brak zlece? i nagminne nie p?acenie za wykonane prace spowodowa?y likwidacj? dzia?alno?ci. Wyjecha? do pracy, pocz?tkowo do Niemiec, Francji i w 2004 trafi? do Irlandii.

Czas, kiedy prowadzi? firm? w Polsce, pozwoli? mu na realizacj? marze?, czyli podro?y i zwiedzania, a tak?e dokumentowania tego zdj?ciami. Zwiedzi? prawie ca?? Europ? (poza Albani? i Islandi?), du?? cz??? Azji i troszk? Afryki. Obecnie podró?uje po Irlandii odkrywaj?c uroki Zielonej Wyspy.

O podró?ach p. Józefa po Irlandii mo?na przeczyta? na jego blogach: www.cork-jozek.blog.onet.pl ; www.jozek-cork.blog.onet.pl ; www.jozek-urban.blog.onet.pl.

W?ród uczestników “Rozmów…” zosta?y rozlosowane 3 wej?ciówki: dwie podwójne do kina i jedna na wyst?p Ireneusza Krosnego, który za tydzie? b?dzie go?ci? w Cork.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS komentarzy

  1. rozmiarek pisze:

    Witaj, spokojnych ?wi?t w mi?ej amosferze ?yczy kolega. ps. dobry jeste?