Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: XX Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 30 maja b.r., w Cork, mia?y miejsce XX “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by?a p. Katarzyna Chmara, aktorka.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Katarzyna Chmara, urodzona w 1976 roku, aktorka po Wy?szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w ?odzi. Od 6 lat, przez zupe?ny przypadek, zwi?zana z Irlandi?. Póki co, w czasie oczekiwania na upragniony powrót do kraju, stara si? robi? to i owo w tutejszej rzeczywisto?ci.

W historii Polonii w Irlandii zapisa?a si? m.in. jako koordynatorka 16 Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Cork (a drugiego – w historii tego miasta), podczas którego zebrano najwi?ksz? w 2008 r. kwot? w Irlandii.

Zagra?a m.in. w produkcjach filmowych irlandzko – polskich. Prowadzi?a Warsztaty Teatralne przy Stowarzyszeniu MyCork.

Marzenia Kasi to: wróci? na sta?e do Polski, pracowa? w swoim zawodzie – aktora, ?piewa?…

Filmografia Katarzyny Chmary w internecie:
Etiudy szkolne PWSFTviT: www.filmpolski.pl/fp/index.php/318015
Film fabularny: www.filmpolski.pl/fp/index.php/1128553
Teatr Tv: www.filmpolski.pl/fp/index.php/518030

W trakcie spotkania uczestnicy “Rozmów…” mieli m.in. unikaln? mo?liwo?? obejrzenia filmu “A song for Rebecca” w re?yserii Norah McGettigan – z udzia?em Kasi.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.