Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: XXII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 4 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXII “Rozmowy (nie)Kontrolowane”, orgaznizowane przez Stowarzyszenie MyCork.

Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. S?awomir Bogucki, w?a?ciciel serwisu komputerowego Magicomp Service: www.magicomp.ie dzia?aj?cego w Cork.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

S?awomir Bogucki, ur. w 1970 roku, ?onaty, ojciec czwórki dzieci. Przed Irlandi? – mieszka? tak?e w Austrii. W Irlandii jest od lipca 2005 r. W 2006 r. za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?: remonty – i serwis komputerowy. Stale inwestuje i rozwija swój biznes. Marzenia S?awka to: szcz??liwa rodzina, zdrowe i wykszta?cone dzieci, w?asny domek nad jeziorem gdzie? na wiosce, daleko do zgie?ku. Docelowo planuje zamieszka? w jakim? ciep?ym kraju.

W trakcie “Rozmów…” mo?na by?o uzyska? cenne – chocia? wyj?tkowo tego dnia darmowe – porady zwi?zane z codziennym u?ytkowaniem komputera, w tym zwi?zane z przed?u?eniem bezawaryjnego dzia?ania laptopów, a tak?e z prowadzeniem w?asnej firmy w Irlandii – dowiedzieli?my si? m.in. szczegó?owo o wyj?tkowo prostych procedurach otworzenia i prowadzenia w?asnej firmy w Irlandii.

Dodatkowo, w?ród uczestników “Rozmów…”, zosta?y rozlosowane nagrody ufundowane przez naszego Go?cia: m.in. program antywirusowy “Kaspersky” oraz p?yty do zapisywania danych. Ponadto ka?dy uczestnik “Rozmów…” otrzyma? 10% zni?k? na us?ugi w firmie p. S?awomira Boguckiego.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.