Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: XXIII Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 18 lipca b.r., w Cork mia?y miejsce XXIII “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Piotr Soboci?ski, bloger, fotograf, podró?nik, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu:

Piotr Soboci?ski (rocznik 1969) – znany bardziej jako Pendragon, autor popularnego bloga o Irlandii opisuj?cego miejsca na Zielonej Wyspie warte zobaczenia: www.pendragon.blog.onet.pl, podró?nik, wspó?pracownik polonijnych gazet i portali internetowych.

Zwyci?zca konkursu fotografii amatorskiej zorganizowanej przez Meath Tourism, autor przewodnika po zabytkach hrabstwa Meath, pasjonat kamieni i prehistorycznych miejsc trudno dost?pnych i pomijanych w przewodnikach. Autor cyklu krótkich filmów “my irish roads” na youtube, które przy okazji kr?ci je?d??c samochodem po Irlandii: http://www.youtube.com/user/uterpendragon

Znalaz? si? w Irlandii przez przypadek i niewiele o niej wiedz?c odkry? j? dla siebie. Zawodowo do?wiadczony w ró?nych kierunkach, o swoim wykszta?ceniu mówi rzadko, bo uwa?a, ?e wa?niejsze s? umiej?tno?ci i ?e studia to by?a tylko strata czasu. Obecnie planuje otworzy? w?asn? firm? i oprowadza? wycieczki po ciekawych miejscach w Irlandii.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Spotkania

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.