Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

MyCork: XXIV Rozmowy (nie)Kontrolowane

W sobot?, 1 sierpnia b.r., w Cork, mia?y miejsce XXIV “Rozmowy (nie)Kontrolowane” organizowane przez Stowarzyszenie MyCork. Go?ciem Specjalnym “Rozmów…” by? p. Vito Werner, fotografik.

Kilka s?ów o naszym Go?ciu: Vito Werner, fotografik, autor trzech wystaw indywidualnych i wielu zbiorowych, bra? udzia? w kilku konkursach fotograficznych. Od 2003 r. w Irlandii. Obecnie pracuje nad indywidualn? wystaw? Mirror of Souls, któr? chce wystawi? w Cork.

W trakcie spotkania Vito opowiedzia? nam o swojej fascynacji fotografi?, przedstawi? sylwetki wielkich fotografów oraz najwa?niejszych zdj?? w historii tej sztuki, rozmawiali?my tak?e o ró?nych technikach fotografii jak równie? dyskutowali?my m.in. o tym, czy powinno si? u?ywa? programów komputerowych do obróbki zdj??. Mogli?my równie? zobaczy? wybrane prace Vita.

Na zako?czenie “Rozmów…” wszyscy zainteresowani uczestnicy otrzymali od naszego Go?cia vouchery z rabatem do jego studia.

Zapraszamy na stron? internetow? Vita: www.pl.vitowerner.com oraz na jego blog: www.vitocork.blogspot.com.

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.