Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Polecamy: rekrutacja na Szkołę Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

Tylko do 19 maja przyjmowane są zgłoszenia na tegoroczną Szkołę Liderów Polonijnych Europy Zachodniej! Serdecznie zachęcamy do aplikowania osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności w Irlandii, a także prosimy o rozpowszechnianie informacji o projekcie wśród zainteresowanych osób i środowisk. Udział w Szkole jest bezpłatny, poniżej szczegóły dotyczące programu i zasad rekrutacji.

Informacje organizatora:

Kogo szukamy?
Osób aktywnie zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości. Osób, które niezależnie od swojego pochodzenia czy wykonywanego zawodu prowadzą działania budujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków za granicą. Osób, które do tych działań potrafią zachęcić innych przyjmując w swojej małej lub dużej społeczności funkcje liderów. Dzięki Szkole Liderów Polonijnych chcemy takie osoby wzmacniać, inspirować i zachęcać do współpracy między sobą, jak i z podobnymi im ludźmi w Polsce.
Szukamy działaczy organizacji polonijnych, związków profesjonalistów, klubów studenckich i nieformalnych zrzeszeń, dziennikarzy, osób aktywnych politycznie, osób działających na rzecz konkretnych grup społecznych (mniejszości narodowe, kobiety, związki wyznaniowe, itp.), a także osób związanych z edukacją, nauką, sportem i kulturą.

Jeśli chcesz:
– wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
– rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski i polskiej kultury oraz angażowania lokalnej s społeczności,
– nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
– nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się pokrewną tematyką,

a ponadto:
-masz od 20 do 40 lat,
– mieszkasz na stałe na terenie jednego z krajów Europy Zachodniej (Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy),
– masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
– znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
– jesteś liderem/liderką w swoim środowisku,

serdecznie zachęcamy do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Europy Zachodniej, odbywającej się w ramach V edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, w dniach 25 czerwca – 7 lipca 2013 roku. Na zgłoszenia czekamy do 19 maja 2013 roku!

Szkoła Liderów Polonijnych jest adresowana do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych i składa się z odbywającego się w Polsce dwutygodniowego cyklu warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych.
Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju.
Program Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej składać się będzie z:
– warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, praca metoda projektową, debatowanie,
– wykładów oraz spotkań, z politykami, artystami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi, etc,
– wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych i lokalnymi liderami oraz poznawać przykłady rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych i gospodarczych,
– kursu e-learningowego z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność polonijną oraz współpracy z instytucjami w Polsce, którego ukończenie będzie warunkiem udziału w szkoleniu (kurs odbywać się będzie w pierwszej połowie czerwca).

Program każdej ze Szkół jest przygotowywany w oparciu o potrzeby i oczekiwania zbierane na etapie rekrutacji. W poprzednich latach uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach z zakresu przywództwa prowadzonych metodą outdoor, szkoleniach na temat wystąpień publicznych, grach symulacyjnych oraz interaktywnych sesjach networkingowych. Spotykali się również z takimi osobami jak prezydent Lech Wałęsa, kardynał Stanisław Dziwisz czy Henryk Wujec. Byli gośćmi Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także poznawali różne aspekty współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej w Toruniu, Łodzi, Gdańsku czy Krakowie.
Ponadto po ukończeniu Szkoły uczestnicy zapraszani są do Programu dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, dzięki któremu uzyskują dostęp do różnych narzędzi umożliwiających kontakt i współpracę z liderami z ponad 30 krajów świata.
Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

Zgłoszenia składające się z:

formularza zgłoszeniowego,
CV,
2 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu,
podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie.

prosimy wysyłać drogą elektroniczną do 19 maja na adres rekrutacja@szkola-liderow.pl

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie http://www.szkola-liderow.pl do 25 maja.

W trakcie procesu rekrutacyjnego Stowarzyszenie Szkoła Liderów zasięgać będzie opinii polskich placówek dyplomatycznych działających na terenie krajów, które obejmuje projekt.

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej jest drugą edycją Szkoły Liderów Polonijnych skierowaną do tego regionu geograficznego, pierwsza miała miejsce w 2009 roku. O wszystkich szkoleniach zrealizowanych przez ostatnie 5 lat w ramach Szkoły Liderów Polonijnych przeczytacie Państwo w broszurze dostępnej na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony na portalu Facebook.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają koordynatorzy:
Magda Mazur
magda.mazur@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 65
Paweł Cieślak
pawel.cieslak@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 62

Projekt Szkoła Liderów Polonijnych realizowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2013”.

***

Projekt Szkoła Liderów Polonijnych jest realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów od 2009 roku. W tym okresie zostało zrealizowanych siedem dwutygodniowych szkoleń w Polsce i pięć poza jej granicami (po dwa w Rosji i Wielkiej Brytanii oraz jedno w Irlandii), prowadzone są także działania w ramach Programu dla Absolwentów. W sumie w projekcie wzięło udział 284 młodych, aktywnych przedstawicieli środowisk polonijnych z 30 krajów leżących na 5 kontynentach (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia, Azja i Europa). Do celów projektu należy wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, dostarczanie narzędzi oraz inspiracji do dalszych działań. Równie istotnymi elementami programu jest wzmacnianie więzi uczestników z Polską oraz kreowanie postaw obywatelskich, aby skuteczniej i bardziej świadomie działali w środowiskach polonijnych i lokalnych w swoich krajach zamieszkania. Po ukończeniu Szkoły Liderów Polonijnych, uczestnicy są zapraszani do udziału w Programie dla Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych.

Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego W lutym 1997 roku w wyniku usamodzielnienia się naszego programu powstało Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które swoim zasięgiem objęło całą Polskę. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Dziś, po ponad 18 latach działalności, nasi Absolwenci zasiadają w Europarlamencie, parlamencie RP, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych na całym świecie.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.