Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Polscy emigranci apelują do Europy

Kolejna już, bo piąta edycja Monitora Emigracji Zarobkowej odbyła się w Wiedniu w dniach 24-26 października 2014. Organizatorami konferencji były Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii oraz Ambasada RP w Wiedniu.

IMG_2932Konferencja, której głównym tytułem było „Młodzież, oświata, tożsamość- obywatele polscy- obywatele europejscy zgromadziła przedstawicieli ponad 60 delegatów z organizacji polonijnych z 12 państw UE oraz EOG, a także przedstawicieli polskiej służby konsularnej. Z rejonu Irlandii w konferencji wzięły udział Panie Joanna Piechota z Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego z Dublina, Wiesława  Zając-Rydzińska z polskiej szkoły w Dublinie i Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego Jarosław Płachecki z Dublina oraz Dyrektor Centrum Together-Razem Wojciech Białek z Cork.

Tegoroczny monitor został otworzony w piątek wystąpieniem prezydenta EUWP Pani Heleny Miziniak oraz słowami Pani Poseł Joann Fabisiak Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Swoje wystąpienie zaprezentował również Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Pan Longin Komołowski. Referat inauguracyjny wygłosiła Rektor Uczelni Łazarskiego specjalistka od migracji prof. Krystyna  Iglicka-Okólska na temat dynamiki zjawisk migracyjnych.

Dane statystyczne, jakie przedstawiła Pani Profesor ilustrujące dynamikę zjawisk migracji potwierdziły tendencje, iż nadal w najbliższym okresie musimy się liczyć z długofalową i osiedleńczą emigracją z Polski głownie z powodów ekonomicznych.

Kolejnego dnia konferencji odbyły się dwie sesje problemowe. Pierwsza dotyczyła nauczania języka ojczystego i kwestii zachowania tożsamości narodowej młodzieży i tutaj swoje wystąpienia zaprezentowała m.in. Pani dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica Pani Anna Atłas, która omówiła ofertę ORPEG dla szerszych grup emigracji oraz dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Grzegorz Chorąży, który podkreślał znaczenie Dyrektywy 77/486/EWG i znaczenia nauczania języka ojczystego w nauczaniu dzieci pracowników migrujących. Stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odniesieniu do tematyki oświaty w krajach migracji poakcesyjnej zaprezentował Pan Jacek Junosza-Kisielewski Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granica z MSZ. W tracie tej sesji problemowej zostało przedstawionych kilka referatów delegatów i Pan Jarosław Płachecki wygłosił referat pt. „W trosce o zachowanie narodowej tożsamości 35 lat Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego.” Pan Płachecki wskazał na istotną role w zachowanie tożsamości odgrywa używania swojego języka ojczystego. Bardzo interesujące wystąpienie przedstawiła Pani dr Anna Martowicz z Edynburga prezentując walory dwujęzyczności, do czego winno się zachęcać rodziców. Po sesji odbyła się dyskusja, podczas której debatowano na temat starań o wprowadzenie nauki języka polskiego, jako języka obcego w szkołach w krajach przyjmujących. Należy być świadomym problemu, jakim może być sprowadzenie języka polskiego do roli przedmiotu na równi z wieloma innymi. Zwrócono uwagę na nowoczesne metody nauczania, np. za pomocą takich narzędzi internetowych jak “Włącz Polskę” opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podkreślano również, że dostęp do kultury i języka ojczystego to inwestycja w przyszłość młodego pokolenia, a poziom znajomości języka polskiego gwarantuje płynny powrót do kraju w przypadku podjęcia takiej decyzji w przyszłości.

Druga część sesji problemowej dotyczyła tematu: „Pracownicy migrujący i ich rodziny, swoboda przepływu w UE- przepisy, standardy i rzeczywistość”. W trakcie tej sesji udało się potwierdzić, iż powroty do Polski w dużej skali są mitem, co przedstawiał dr.hab Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiciele rządu w osobach Pana dyrektora Artura Orzechowskiego z Departamentu Polityki Europejskiej MSZ i Pani Naczelnik Agaty Budzyńskiej z Departamentu Ekonomicznego UE MSZ podkreślali ogromne znaczenie mobilności pracowników i konieczności monitorowania swobodnego przepływu osób i usług w ramach Unii Europejskiej. Pan Michał Drozdowicz Dyrektor z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w bardzo praktyczny sposób opowiedział o wyzwaniach związanych z zabezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin i jak to działa w całej Europie. W tej części również dyrektor Centrum Together-Razem przedstawił sytuacje migrantów w Cork w Irlandii w oparciu o pracę Poradni Prawno-Socjalnej działającej przy Together-Razem. Delegat z Irlandii wskazywał na konieczność wspierania Polaków za granicą w ich krajach pobytu, aby zapobiegać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Działalność związana z poradnictwem socjalnym, prawnym czy psychologicznym jest bardzo istotna, gdyż w wielu przypadkach emigranci z uwagi na problemy językowe oraz słabą wiedzę praktyczną, co do systemu wsparcia w ich krajach zamieszkania maja duże trudności czy w egzekwowaniu swoich uprawnień czy ze zwykłym dostępem do służby zdrowia czy porad prawnych. W dalszej dyskusji w trakcie tej sesji podkreślano istotę fundamentalnych czterech unijnych zasad w przyszłości Unii Europejskiej, których nie można kwestionować. Zasada swobodnego przepływu osób wymaga monitorowania.

Na sam koniec dnia trzeciego konferencji delegaci przygotowali dokument końcowy konferencji oraz apel do instytucji unijnych, aby bronić zasad swobód unijnych i tej najważniejszej tj. swobody przepływu osób, której przestrzeganie przynosić będzie korzyści całej Unii Europejskiej.

Apel cały można przeczytać w załączniku.

IMG_2997

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.