Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Porozmawiaj z ni? – projekcja filmu Pedra Almodovara

Grupa Korpusów Pokoju zaprasza na projekcj? filmu Pedra Almodovara “Porozmawiaj z ni?”.

To pe?na wzrusze? historia przyja?ni dwóch m??czyzn, którzy poznaj? si? w niezwyk?ych okoliczno?ciach. To opowie?? o mi?o?ci, splataniu si? ludzkich losów, sile i bezsilno?ci, wielkiej samotno?ci, o przekraczaniu granicy mi?dzy dobrem a z?em…

Serdecznie zapraszamy. Seans odb?dzie si? 30 listopada o godz. 20.00 w podziemiach klasztoru Dominikanów przy Upper Dorset St.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
620