Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II

Ko?o przyjació? Fundacji Jana Paw?a w Dublinie zaprasza w dniu 28 marca – sobota godz. 20,00 na program muzyczno-poetycki Razem z Janem Paw?em II. Jest to spotkanie upami?tniaj?ce 5 rocznic? ?mierci Jana Paw?a II.

Spotkanie odb?dzie si? w Polskim O?rodku Spo?eczno – Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place. Pocz?tek – godz.20,00.

Plan spotkania:

  • Recytacja wierszy Karola Wojty?y program przygotowany przez W?drown? Grup? „Hops” oraz naszych dwóch przedstawicieli- Leszka i Henia.
  • Ma?a agapa dla wszystkich
  • Zbiórka funduszy na ?niadanie wielkanocne bezdomnych Polaków – podopiecznych ko?a.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
618