Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "badania"

We? udzia? w badaniach dot. biznesów imigrantów

We? udzia? w badaniach dot. biznesów imigrantów

Forum Polonia chce zwróci? Pa?stwa uwag? na badania dot. przedsi?biorczo?ci mniejszo?ci etnicznych w Dublinie. Zach?camy wszystkich do kontaktu z Jackiem i uczestnictwa w badaniach, informacja poni?ej.

As a Fulbright Scholar in Dublin City Council I invite you, your colleagues and your network of associate to participate in my research on ethnic entrepreneurship supported by DCC.