Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "charity"

Together Razem organizacj? po?ytku publicznego

Together Razem organizacj? po?ytku publicznego

Jedna z organizacji cz?onkowskich Forum Polonia, Centrum Wsparcia i Integracji ‘Together-Razem’ z Cork, jako jedyna tego typu polska grupa w Irlandii, otrzyma?a w?a?nie status organizacji po?ytku publicznego. Min??o 11 d?ugich miesi?cy oczekiwa? dla Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” i w po?owie lipca przysz?a wiadomo?? z Revenue która wywo?a?a fale rado?ci i euforii. Kilkana?cie miesi?cy temu […]