Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "dyskusja"

WWW.FORUM.FORUMPOLONIA.ORG - Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych Polaków

Forum.ForumPolonia.org – Wirtualnym Miejscem Spotka? Aktywnych Polaków

Forum Internetowe jest nowym narz?dziem Polonii Irlandzkiej, s?u??cym sprawnemu przep?ywowi informacji i ustalaniu wspólnych stanowisk w sprawach dotycz?cych Polonii.