Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "informacje"

Doinformowany rodzic - spotkania informacyjne

Doinformowany rodzic – spotkania informacyjne

Pro?ba o rozpowszechnienie informacji Zapraszamy na cykl spotka? informacyjnych i konsultacji z zakresu praw, wsparcia i kosztów ?wiadcze? dla kobiet w ci??y oraz rodziców w Irlandii. Spotkania b?d? prowadzone w j?zyku polskim przez Barnab? Dord? z ze zwi?zków zawodowych Siptu oraz Emili? Marchelewsk? z organizacji Cairde pomagaj?cej w dost?pie do s?u?by zdrowia i pomocy spo?ecznej […]