Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "IPS"

Christmas Carols with Polish Oplatek

Christmas Carols with Polish Oplatek

The Irish Polish Society would like to wish all their Members and Friends a very Happy Christmas. The traditional Christmas celebration organised by IPS will take place: On Sunday, 16th December, at 5 pm in the Polish House: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 Join in to listen to festive music and try tasty festive food! […]

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna  w Irlandii

Pierwsza Doroczna Konferencja Edukacyjna w Irlandii

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w Instytucjie Humanistycznym University College Dublin odbędzie się Konferencja Edukacyjna dla Nauczycieli Szkół Polonijnych pracujących w Republice Irlandii. Jest to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną. Oczekujemy, iż w Konferencji weźmie udział 50 delegatów, którzy wysłuchają szeregu ciekawych i   praktycznych wykładów, […]

<!--:pl-->Polska oraz zaj?cie Gda?ska przez Nazistów<!--:-->

Polska oraz zaj?cie Gda?ska przez Nazistów

Zaproszenie na spotkanie z Paulem McNamara, autorem ksi??ki Sean Lester, Polska oraz zaj?cie Gda?ska przez Nazistów, ktore odbedzie sie w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Place, Dublin 2) w niedziele 17. maja o godz. 16.00.

Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Irlandzko-Polskie.

<!--:pl-->Witaj Majowa Jutrzenko!<!--:-->

Witaj Majowa Jutrzenko!

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na tradycyjne spotkanie przy kawie/herbacie i muzyce z okazji ?wi?ta Konstytucji 3 Maja.

Niedziela, 3 maja, godz.17 – Dom Polski

An invitation to participate in The Irish Polish Society Art Exhibition

An invitation to participate in The Irish Polish Society Art Exhibition

Date; 22nd June-3rd July 2009 Venue; Dublin City Council, Civic Offices Wood Quay Hanging & Opening on 22nd June (Hanging- AM & early afternoon. Evening Opening approximately at 7.00) Requirements; The Exhibition is Open to Irish Polish Society Members (To join the Society send a cheque to IPS c/o Hon. Treasurer Deirdre Holland, 20 Fitzwilliam […]

<!--:en-->An Evening of Songs and Ballads<!--:--><!--:pl-->Wieczór pie?ni i piosenek<!--:-->

An Evening of Songs and BalladsWieczór pie?ni i piosenek

[:pl]Irish-Polish Society zaprasza na:

Wieczór pie?ni i piosenek w wykonaniu artystów:

Grainne Thomas – sopran
Maciej Smole?ski – bas baryton
Rosemary Hill – akompaniament

W programie utwory kompozytorów polskich, irlandzkich, angielskich, ameryka?skich i francuskich. Impreza zorganizowana przez Polskie Duszpasterstwo w Irlandii wspólnie z Towarzystwem Irlandzko-Polskim.

Niedziela 15 lutego godz.19 – Ko?ció? ?w. Audoena (High Street, Dublin)
[:en]The Polish Chaplaincy in association with our Society presents An Evening of Songs and Ballads (Irish, Polish, English, French and American composers).

Signers:
Grainne Thomas – Soprano and Maciej Smolenski – Bass Baritone with Rosemary Hill (Piano).

Sunday, 15th February, 7:30 pm – St.Audoen’s RC Church (High Street, Dublin)

Christmas Celebrations with IPS

Christmas Celebrations with IPS

[lang_pl]Cz?onkom, sympatykom i przyjacio?om Towarzystwa Irlandzko-Polskiego sk?adamy ?yczenia spokojnych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz samych szcz??liwych dni w nadchodz?cym Nowym Roku.

Jednocze?nie zapraszamy na nasze tradycyjne spotkanie ?wi?teczne z muzyk? i kolendami w niedziel? 16go Grudnia w Domu Polskim 20 Fitzwilliam Place o godz. 18tej.
Wspólne ?piewanie kol?d z pomoc? prof. Macieja Smole?skiego (bass baryton) przy akompaniamencie Rosemary Hill (fortepian) oraz degustacja da? polskiej i irlandzkiej kuchni ?wi?tecznej.[/lang_pl]

[lang_en]Merry Christmas and Happy New Year!

Wishing you every Joy and Happiness for Christmas and New Year we wish to invite you to our traditional seasonal Celebrations on Sunday, 14th December, at 6pm in Polish House, 20 Fitzwilliam Place.

Christmas Carols with Polish ‘Op?atek’ and traditional Irish and Polish seasonal food.
We will sing Polish, Irish and international Carols with the help of Prof. Maciej Smole?ski (bas baritone) and his wife Rosemary (piano).[/lang_en]

Recital of Songs and Ballads

Recital of Songs and Ballads

The Jean Carr School of Music and The Irish-Polish Society present a Recital of Songs and Ballads by Irish, Polish, English, French and American composers with Gráinne Thomas – Soprano, Maciej Smole?ski – Bass Baritone, Rosemary Hill – Piano.

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

12 pa?dziernika 2008 odby?o si? Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, które zmieni?o sk?ad komitetu zarz?dzaj?cego Towarzystwem.

Do komitetu wybrano kilkoro przedstawicieli m?odego pokolenia. Po raz pierwszy od 29 lat istnienia Towarzystwa na stanowisko prezesa wybrany zosta? przedstawiciel m?odej Polonii.

Prezesem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tej najstarszej, istniej?cej od 1979 r. organizacji dzia?aj?cej na rzecz Polonii w Irlandii, zosta? Pan Sebastian Wide?.