Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "jan góra"

<!--:pl-->Ojciec Jan Góra w Dublinie<!--:-->

Ojciec Jan Góra w Dublinie

W najbli?szy pi?tek przyje?d?a do Dublina o. Jan Góra, znany duszpasterz oraz inicjator spotka? m?odzie?y w Lednicy. W ko?ciele dominikanów przy Dominick Street w dniach 8-10 marca poprowadzi on rekolekcje dla poszukuj?cych wiary, natomiast wcze?niej, 6 marca o 20.15 b?dzie go?ciem g?ównym Dominika?skiej Szko?y Wiary i wyg?osi wyk?ad pod tytu?em ‘Wybór Chrystusa – Lednica 2000’.