Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "kursy zawodowe"

Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Immigrants jest projektem mi?dzynarodowym finansowanym przez Uni? Europejsk?, w ramach którego udzielana jest pomoc m?odym imigrantom w celu maksymalizacji ich potencja?u na zagranicznym rynku pracy. Projekt jest finansowany przez Komisj? Europejsk? w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Projekt jednoczy si?y siedmiu organizacji […]