Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "podatki"

<!--:pl-->Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?<!--:-->

Abolicja podatkowa dla pracuj?cych za granic?

Wydzia? Konsularny Ambasady RP w Dublinie informuje, i? uchwalona przez Sejm ustawa : „O szczególnych rozwi?zaniach dla podatników uzyskuj?cych niektóre przychody poza terytorium RP” – tzw. ustawa abolicyjna – umo?liwia umorzenie zaleg?o?ci podatkowych dla Polaków pracuj?cych za granic?, uiszczaj?cych tam podatek.