Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Szkolenia"

Bezpłatne warsztaty dla Polaków poszukujących pracy.

Bezpłatne warsztaty dla Polaków poszukujących pracy.

Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Szkolenia zawodowe: Pathways to Work

Pathways to Work: An Employment Upgrade Training Programme for Young Immigrants jest projektem mi?dzynarodowym finansowanym przez Uni? Europejsk?, w ramach którego udzielana jest pomoc m?odym imigrantom w celu maksymalizacji ich potencja?u na zagranicznym rynku pracy. Projekt jest finansowany przez Komisj? Europejsk? w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji. Projekt jednoczy si?y siedmiu organizacji […]

Liderzy z misj?

Liderzy z misj?

Pierwszy dzwonek w Szkole Liderów Forum Polonia Kiedy zgo?a pó? wieku temu Martin Luther King og?osi?, i? „ma Marzenie”, za charyzmatycznym liderem ruszy?y miliony, daj?c drog? prawdziwej rewolucji i setkom ruchów antyrasistowskich. I cho? wy?niona wizja Luthera Kinga wci?? czeka na ca?kowite dope?nienie, droga ku jej realizacji zmieni?a ?ycie wielu pokole?, daj?c im wolno?? i […]

VII Zjazd Forum Polonia

VII Zjazd Forum Polonia 6 marca

Zapraszamy na kolejny Zjazd Forum Polonia z okazji dwulecia dzia?alno?ci.

Sobota, 6 marca, 2010 – Liberty Hall (Siptu), Eden Quay.

<!--:en-->School for Leaders for the Polish Community Abroad<!--:--><!--:pl-->Szko?a Liderów Polonijnych<!--:-->

School for Leaders for the Polish Community AbroadSzko?a Liderów Polonijnych

The 1st edition of the School for Leaders for the Polish Community Abroad has begun! The School for Leaders Association invites activists of the Polish community abroad to participate in the School for Leaders for the Polish Community Abroad. Recruitment begins on 11st May 2009. Are you engaged in the activities of the Polish community […]