Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

V Festiwal Sztuki Polskiej w Limerick

Od 22 wrze?nia do 6 pa?dziernika 2011 Irlandzko Polskie Stowarzyszenie Kultury i Biznesu organizuje ju? po raz pi?ty Festiwal Sztuki Polskiej w Limerick. Istotnym jego elementem jest wystawa prac artystów polskich tworz?cych w Irlandii. Prezentacja odb?dzie si? w galerii The Georgian House & Garden.
Pragniemy zaprosi?  artystów do udzia?u w tym wydarzeniu. Zainteresowanych prosimy o nadsy?anie prac z zakresu malarstwa, grafiki, rze?by i fotografii do weryfikacji przez organizatorów.
Zg?oszenia nale?y przesy?a? w formie elektronicznej na CD (format JPG) do 19 sierpnia 2011 na adres:
English Language Institute
6 Creagh Lane
George’s Quay
Limerick
Ka?dy uczestnik zostanie poinformowany indywidualnie o zaproszeniu. Zg?oszenie powinno zawiera? wybór prac wraz z krótkim profilem artysty oraz numer telefonu kontaktowego i adres  e-mail.
W tym roku Festiwal  Sztuki Polskiej w Limerick obchodzi jubileusz pi?ciolecia. Tegoroczna edycja b?dzie wi?c wyj?tkowa. My?l? przewodni? organizowanej cyklicznie imprezy jest  prezentacja w Irlandii kultury polskiej z jej bogactwem i ró?norodno?ci?.
Wystawie g?ównej tradycyjnie towarzysz? pokazy innych form aktywno?ci artystycznej Polaków na Zielonej Wyspie. Planowane s? m. in. koncerty, spotkania, warsztaty taneczne, teatralne i plastyczne. Po raz kolejny odb?d? si? te? targi r?kodzie?a. Osoby zainteresowane udzia?em w targach prosimy o kontakt z organizatorami.
Podobnie jak w latach ubieg?ych Festiwal po??czony b?dzie z akcj? charytatywn?. V Festiwal Sztuki Polskiej w Limerick wspiera Ambasada RP w Dublinie oraz Doras Luimni.

Dodatkowe informacje mo?na uzyska? pisz?c: polishartfestival@gmail.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. lub dzwoni?c: 0851253853, 0867290303.
Magda Sudol
Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.