Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Warsztaty z pozyskiwania grantów na działalność polonijną

Forum Polskiego Biznesu zaprasza na warsztaty nt. zewnętrznych źródeł finansowania organizacji polonijnych i przygotowania projektów w Limerick 18-20 września, i w Dublinie 25-27 września.  Celem warsztatów jest wzmocnienie potencjału merytorycznego organizacji polonijnych w Irlandii poprzez uzyskanie przez nie – poprzez nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych – możliwości samodzielnego pozyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej, co znacznie podniesie skuteczność i zakres prowadzonych działań na rzecz wsparcia Polaków oraz promocji Polski.
11888642_925881164117208_4267237591399238817_o

Zgłoszenia prosimy kierować do 25.08.2015
forumpolskiegobiznesu@gmail.com

T: 086 392 46 44 Justyna 085 136 75 92 Joanna

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów (osób zarządzających) i osób odpowiedzialnych za rozwój
(w tym fundraising) organizacji polonijnych działających w Irlandii – aktywnych, postrzeganych jako osoby wpływające na działalność i rozwój organizacji oraz zmotywowanych do podnoszenia kwalifikacji – samodzielnie zgłaszających chęć uczestnictwa, gotowych i zdolnych dzielić się zdobytą wiedzą oraz rzeczywiście wykorzystywać ją w praktyce. Pozyskana wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą organizacjom znacznie zwiększyć skuteczność działania: samodzielnie sięgać po fundusze na finansowanie swoich przedsięwzięć (i w znacznym stopniu uniezależnić się od środków budżetu Państwa) dla realizacji swoich celów statutowych. Spodziewanym efektem jest przygotowanie aplikacji w ramach naboru ogłoszonego przez MSZ (za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych, prawdopodobnie październik br.) a także do programu Erasmus+ UE (młodzież, dorośli) i innych programów dostępnych w latach 2014-2020.
Na potrzeby warsztatów przygotowany zostanie komplet materiałów szkoleniowych: prezentacja multimedialna i kompatybilne z nią ćwiczenia oraz przykładowe wnioski aplikacyjne. Uczestnicy będą mogli wykorzystać je we własnym zakresie i dla przeszkolenia kolejnych osób w swoich organizacjach.

Szkolenie obejmie 20 efektywnych godzin szkoleniowych piątek 17:00 -21:00, sobota i niedziela 9:00 – 18.00. Po zakończeniu szkolenia trener zapewni wsparcie w formie konsultacji (on-line, telefonicznie) przygotowywanych wniosków i materiały dodatkowe.

Program
WPROWADZENIE
I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
I.1. Zewnętrzne źródła finansowania organizacji (MSZ, Erasmus+, Europa dla Obywateli, inne).
I.2. Źródła informacji o dostępnych funduszach.
I.3. Reorganizacja NGO na zarządzaną poprzez projekty – specjalista/komórka ds. pozyskiwania funduszy, praca w zespołach projektowych.
II. PROJEKT
II.1. Pojęcie projektu. Projekt a program. Projekt a wniosek.
II.2. Cechy projektu. Co jest, a co nie jest projektem?
II.3. Specyficzne wymogi dla projektów współfinansowanych przez fundusze publiczne.
III. PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – WARSZTAT
III.1. Etapy przygotowania projektu.
III.2. Etap analiz.
III.2.1. Analiza problemów. Zależności przyczynowo skutkowe. Problem apomysł na projekt.
III.2.2. Analiza celów.
III.3. Etap planowania.
III.3.1. Struktura logiczna przedsięwzięcia.
III.3.1.a. Warunki wstępne realizacji projektu.
III.3.1.b. Logika projektu: działania – produkty – rezultaty – cel projektu – cel programu. Wzajemne zależności.
III.3.1.c. Produkt a rezultat. Rezultat a oddziaływanie.
III.3.1.d. Wskaźniki osiągnięcia celów – definiowanie, narzędzia, pomiar.
III.3.1.e. Źródła weryfikacji wskaźników.
III.3.1.f. Czynniki zewnętrzne. Założenia realizacyjne i zagrożenia. Ryzyko w projekcie.
III.3.1.g. Planowanie zasobów ludzkich i materialnych.
III.4.1. Harmonogram realizacji projektu. Planowanie kolejności i czasu realizacji działań.
III.4.1. Planowanie budżetu projektu.
III. 4.2.a. Koszty kwalifikujące się – definicja, rodzaje, zasady kwalifikowalności.
III.4.2.b. Źródła finansowania, harmonogram wydatków.
IV. WSTĘP DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – WARSZTAT
IV.1. Projekt a wniosek.
IV.2. Przykłady wniosków do różnych programów/funduszy.
IV.3. Elementy wniosku: identyfikacja projektu i wnioskodawcy, kryteria formalne, charakterystyka i opis projektu, kosztorys, załączniki.
IV.4. Podręczniki i instrukcje dla projektodawców – użyteczność, dostępność, źródła informacji.
IV.5. Techniki i praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o pomoc finansową.
PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.

Szkolenie ma charakter praktyczny, prowadzone będzie w formie warsztatów przy aktywnym udziale uczestników i wykorzystaniu oryginalnych materiałów. Najwyżej 40% zajęć zajmą wykłady
i prezentacje; co najmniej 60% to ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków
i dyskusje nad przykładami z praktyki.

Informacje o trenerze
Jarosław Zarychta, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowego studium dla doradców gospodarczych w Wiedniu. W 1994-1998 członek Program Management Unit – jednostki zarządzającej programami UE w regionie łódzkim. W 1998-2001 dyrektor w brytyjskiej firmie doradczo-szkoleniowej, wdrażającej projekty związane z rozwojem społeczno-gospodarczym
w całej Europie. Od 2002 niezależny ekspert i trener. Pracował w dziesiątkach projektów jako kierownik, ekspert i uczestnik zespołów projektowych m.in. w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako trener i wykładowca m.in. planowania strategicznego
i zarządzania projektami. Jego słuchacze to studenci szkół wyższych, pracownicy ministerstw, samorządów, NGO, firm, Polonia i Polacy za granicą. Autor programów studiów i szkoleń, skryptów
i licznych materiałów szkoleniowych.
W latach 2010-2011 pełnił rolę trenera kluczowego w projekcie finansowanym ze środków na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Projekt polegał na przeszkoleniu przedstawicieli organizacji polonijnych w zakresie pozyskiwania na działalność środków ze źródeł zewnętrznych i zrealizowany był w 14 krajach UE. Cieszył się dużym zainteresowaniem (w Niemczech/Berlin, Hamburg i Szwecji/Sztokholm warsztaty powtórzono z inicjatywy i przy finansowaniu tamtejszych placówek dyplomatycznych).
W 2012 przeprowadził dla Polonii i Polaków za granicą pięciodniowe warsztaty w tym zakresie, a ich efektem są dwa projekty partnerskie realizowane obecnie w ramach programu Uczenie się przez całe życie/Grundtvig (w sumie 16 organizacji polonijnych z 15 krajów).
W październiku 2014 przeprowadził trzydniowe warsztaty nt. pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla organizacji polonijnych w Irlandii i Grecji (autorski projekt przygotowany przez trenera, a następnie współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”).

Cena warsztatów: 175. 00 Euro

W cenie: posiłek (lunch), kawa/herbata, komplet materiałów szkoleniowych
Nie pokrywamy kosztów noclegu

Zgłoszenia prosimy kierować do 25.08.2015
forumpolskiegobiznesu@gmail.com

T: 086 392 46 44 Justyna 085 136 75 92 Joanna

Maksymalna liczba grupy: 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.