Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Z Cairde zdrowie po polsku

P1010031Organizacja zdrowia Cairde udziela informacji i pomocy w jezyku polskim 

Cairde jest organizacja wspierajaca rozwój spo?eczno?ci lokalnych. Jej celem jest wyrownywanie nierówno?ci w zakresie zdrowia mniejszo?ci etnicznych, m.in. Polakow poprzez popraw? dost?pu osob z mniejszosci do us?ug zdrowotnych oraz angazowanie nas w planowanie sposobu w jaki dziala publiczna sluzba zdrowia w Irlandii.

Kluczowe obszary dzia?ania Cairde’s to:

– Informacja i mediacja – w celu zapewnienie swiadczenia rzetelej i odpowiedniej kulturowo informacji nt. opieki zdrowotnej i zapewnienia dost?pu do  podstawowych us?ug zdrowotnych
– Poprawa dzialania systemu zdrowia w Irlandii poprzez wsparcie udzialu mniejszo?ci etnicznych w planowaniu i swiadczeniu podstawowej opieki zdrowotnej.
– Planowanie –  wp?yw na rozwój podstawowej opieki zdrowotnej poprzez badania, zbieranie danych, wnioskowanie o zmiane ustwodastwa i udzia? w kluczowych strukturach.

Cairde obecnie realizuje nastepujace programy:
     * Health Information & Advocacy Centre (HIAC) – Centrum Informacji i Poradnictwa w zakresie zdrowia
     * Ethnic Minority Health Forum – Forum zdrowia mniejszosci etnicznych
     * Women’s Health Action – Zdrowie Kobiet

Centrum informacji i poradnictwa w zakresie zdrowia.  W centrum Cairde:

Ø      Dowiesz si? jak dzia?a irlandzka s?u?ba zdrowia, na przyk?ad lekarze pierwszego kontaktu (GP), szpitale, us?ugi macierzy?skie

Ø      Zdob?dziesz informacj? na temat swoich praw i przys?uguj?cych ci us?ug zdrowotnych

Ø      Mo?esz uzyska? informacj? o wszelkich sprawach dotycz?cych zdrowia

Ø      Je?li napotkasz problemy, mo?esz liczy? na wsparcie i pomoc, na przyk?ad w uzyskaniu karty medycznej (‘medical card’).

 Wszystkie udzielane us?ugi s? darmowe i poufne

Wiecej: www.cairde.ie
Informacje nt. zdrowia i dostepu do sluzby zdrowia: www. healthfacts.ie

Contact

Cairde
19 Belvedere Place, Dublin 1

Biuro czynne 10.00am to 5.00pm.

Telefon:01 855 2111

Email: healthworker1@cairde.ie

 Ewa Lasota, health worker

Czesc Polakow ma bardzo mala wiedze ogolna nt. pomocy socjalnej i sluzby zdrowia w Irlandii. Przychodza i mowia, ‘bo znajomy powiedzial, ze moge dostac… Sa tez ososby, ktore doskonale znaja swoje prawa. Pomoc jaka w Cairde najczesciej udzialamy Polakom dotyczy zasilkow dla bezrobotnych, dodatku dla dzieci oraz karty medycznej.

 Emilia Marchelewska, Health Advocacy Officer

W Cairde pracujemy w oparciu o spoleczny model zdrowia, wedlug ktorego na zdrowie jednostki maja wplyw czynniki tj. warunki mieszkaniowe, zatrudnienie czy sytacja rodzinna. W centrum pomagamy osobom indywidualnym udzielajac informacji, prowadzac mediacje. Pracujemy takze z HSE, szpitalami oraz organizacjami z sektora pozarzadowego, aby poprawic dostep imigrantow do sluzby zdrowia i jakosc korzytsania z niej. Organizujemy rowniez sesje informacyjne I warszaty.”

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.