Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Zdrowie seksulane, p?odno??, macierzy?stwo – Polki w Irlandii

Study on Sexual Health, Fertility, and Motherhood for Migrant and Minority Ethnic Women living in Ireland to badania zlecone przez Crisis Pregnancy Programme (CPP) oraz Health Services Executive (HSE).
W ich projektowaniu i realizacji bada? uczestniczy Cairde.

Emilia Marchelewska z Cairde / Forum Polonia zach?ca Polski do w??czenia si? w konsultacje.

13 kwietnia 2011 o 10.30am w siedzibie Cairde odb?dzie si? seminarium konsultacyjne. Zapraszamy przedstawicieli szkó?, centrów medycznych, organizacji, które zajmuj? si? zdrowiem seksualnym, grupy kobiece oraz inne zainteresowane osoby do uczestnictwa. (oferujemy lunch i koszt przejazdu 5E).

Cz??ci? programu s? równie? grupy fokusowe w Cork. Grupy te organizuj? organizacje MyCork oraz Centrum Together Razem. Szukamy rownie? osób z Cork (i nie tylko), które chcia?by wspó?pracowa? przy projekcie w zakresie przeprowadzania warsztatów i wywiadów.

Kontakt Emilia Marchelewska – healthworker1@cairde.ie lub info@forumpolonia.org.

Wi?cej w angloj?zycznej wersji postu.

Share

Tagi:

Kategoria: Zdrowie

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.