Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Carlow 2012

Od 31 marca do 1 kwietnia b.r. w Carlow odbędzie się Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Irlandii. Organizatorami zjazdu są Marta Szutkowska-Kiszkiel ze Szkoły przy Polonijnym Klubie Młodzieżowym “Równe Szanse” w Carlow i Agnieszka Grochola z Polskiej Szkoły w Galway. Wsparcia inicjatywie udzieliły: Ambasada RP w Dublinie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Edukacja Dla Demokracji, Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Pierwszy dzień Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Irlandii będzie miał charakter szkoleniowy. Tematem szkolenia będzie: “Opracowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową z wykorzystaniem materiałów z podręcznika elektronicznego “Włącz Polskę”. Szkolenie metodyczne prowadzi dr Grażyna Czetwertyńska wraz z zespołem trenerów ORPEG, po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ORPEG – Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

W drugiej części zjazdu, którym będzie spotkanie integracyjne, zaplanowano m.in. wystąpienia: wiceministra Ambasadora RP Marcina Nawrota, Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Grzegorza Chorążego oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Piotra Bonisławskiego.

Celem Zjazdu jest integracja nauczycieli i działaczy skupionych wokół szkół polonijnych na terenie Irlandii. Będzie to pierwsza okazja do zaprezentowania działalności poszczególnych szkół oraz przedstawienia pytań i postulatów wobec przedstawicieli Rządu RP i instytucji wspierających. Dwudniowa formuła zjazdu niewątpliwie przysporzy okazji do wymiany doświadczeń i zbliżenia środowisk nauczycielskich.

Wg raportu z “Konferencji Edukacyjnej dla Nauczycieli Szkół Polonijnych Pracujących w Irlandii”, zorganizowanej przez Beatę Molendowską (IPS, Forum Polonia) i Niamh Nestor (IPS, Forum Polonia, UCD), która miała miejsce 19.11. ub.r. na University College Dublin, w Irlandii znajduje sie 15 szkół, w których uczy sie blisko 4.200 dzieci pochodzenia polskiego. Szkolne Punkty Konsultacyjne przy Ambasadzie RP w Dublinie są jedynymi bezpłatnymi ośrodkami szkolnictwa polonijnego i mieszczą się w Dublinie, Cork, Cavan, Limerick i Waterford. Do szkół tych uczęszcza większość dzieci (3.000). Ze względu na ograniczone środki finansowe szkoły te nie mogą przyjąć wszystkich chętnych. Część dzieci, ze względu na brak miejsc i środków nie może uczęszczać do szkół państwowych. W tej chwili istnieje 7 szkół społecznych (Galway, Clonmel, Carlow, dwie w Dublinie, Letterkenny, Laoise) oraz 3 szkoły prywatne (Dublin, Balbrigan, Cork), które utrzymywane są ze składek rodziców. Szacuje się, iż na terenie Republiki Irlandii przebywa w chwili obecnej ok. 15.000 polskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Tylko ok. 20% z nich uczęszcza do sobotnio-niedzielnych szkół polskich.

Kilka słów o organizatorach:

Agnieszka Grochola – mgr filologii polskiej, nauczyciel mianowany, założycielka i dyrektor Polskiej Szkoły w Galway (od 2009 r.) – społecznej szkoły polonijnej: 300 uczniów, 25 nauczycieli. Od 2010 r. członek Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członek zespołu ekspertów w projekcie Europejskich Funduszy Strukturalnych : “Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania przeznaczonych dla dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju.” Członek jury w konkursie “Być Polakiem” – dla dzieci i młodzieży polonijnej.

Marta Szutkowska-Kiszkiel – M.Phil (Master of Phylosphy) w zakresie Nauczania Języka Angielskiego. Filolog francuski. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Trinity College Dublin. Nauczycielka j. polskiego jako obcego (praktyk). Założycielka i dyrektor Szkoły “Równe Szanse” w Carlow. Członkini Rady ds. Integracji Migrantów przy Ministrze Sprawiedliwości i Równości (Ministerial Council on Migrant Integration) oraz Międzyagencyjnego Forum Integracyjnego (Interagency Integration Forum). Animatorka lokalnych projektów integracyjnych promujących m.in. polską kulturę.

Share

Tagi:

Kategoria: Informacje

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.