Szanowni Pa?stwo,

Bardzo dzi?kujemy, ?e przy??czyli si? Pa?stwo do kampanii „Gdziekolwiek b?dziesz, zag?osuj”. Cieszymy si?, ?e razem mo?emy zach?ca? Polaków do udzia?u w wyborach prezydenckich.

Jak informuje Pa?stwo Komisja Wyborcza, do dnia 18.06.2010 r. pobrano 202 tys. za?wiadcze? uprawniaj?cych do g?osowania poza miejscem zamieszkania, za granic? do spisu wyborców dopisa?o si? 136 tys., a w Polsce 78 tys. W porównaniu z rokiem 2005 dane te wynosi?y odpowiednio 61 tys., 74 tys. i 30 tys. wyborców.

Natomiast z nowej mo?liwo?ci g?osowania przez pe?nomocnika chce skorzysta? prawie 4 tys. g?osuj?cych.

Mamy nadziej?, ?e wp?ynie to pozytywnie na frekwencj? wyborcz? i Polacy gdziekolwiek b?d?, zag?osuj?!

Dotyczy to równie? kibiców ?ledz?cych rozgrywki Mistrzostw ?wiata w Pi?ce No?nej. Specjalnie dla nich przygotowali?my nasz najnowszy spot radiowy:

http://www.gdziekolwiek-bedziesz.pl/pl/aktualnosci;a-15

Wi?cej informacji na www.gdziekolwiek-bedziesz.pl oraz na Facebooku (mamy ju? ponad 3,5 tys. fanów):

http://www.facebook.com/gdziekolwiekbedziesz#!/gdziekolwiekbedziesz?ref=ts

Pozdrawiam i ?ycz? prostej drogi do lokali wyborczych w niedziel? :)

Emilia Legieta
Fundacja FOR

Share