Romance Glastonbury Cowper Powys John – Powie?? i Graal.Po raz pierwszy w Irlandii publiczny wyk?ad ilustrowany przez autora, Patricka Quigley, o tym ” dziele zmieniaj?cym ?ycie” odb?dzie sie w Domu Polskim pod adresem 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 w poniedzia?ek, 22 listopada o godz. 19:30. Wino serwowane bedzie podczas cz??ci przeznaczonej na pytania i dyskusj?. Wstep wolny wszyscy mile widziani Info: 085 7133106 patquig2002@yahoo.com

Share