Do jednych z najczęściej występujacych chorób cywilizacyjnych należą niewątpliwie uzależnienia takie jak pracoholizm, uzależnienie od internetu, hazard, narkomania oraz alkoholizm. Uzależnienia dotykają ludzi bez względu na narodowość czy kraj pochodzenia. Migranci dodatkowo są znacznie bardziej narażeni na uzależnienia. Stres związany z życiem w obcym kraju, tęsknota za własną rodziną czy przyjaciółmi, problemy w porozumiewaniu się w języku angielskim – wszystko tworzy doskonałą pożywkę do rozwoju uzależnienia. Migranci, aby rozładowywać napięcie towarzyszące izolacji społecznej czy napięcie towarzyszące stresowi znacznie częsciej sięgają po alkohol czy inne używki.

Tutaj na Zielonej Wyspie nie brakuje serwisów pomagających osobom uzaleznionym i działają one bardzo profesjonalnie, jednakże usługi te dostępne są głównie dla osób władających doskonałym angielskim. A co z tymi, którzy sobie nie radzą z językiem, bo zawsze znajdą sie i tacy.

Czy oni będą w stanie uczestniczyć w terapii i swobodnie wyrażac swoje emocje w języku angielskim, czy nawet osoby swobodnie zazwyczaj posługujące się językiem są w stanie w pełni korzystać z terapii? Bariera językowa jest tutaj bardzo dużym problemem, a zaproszenie tłumacza jako strony trzeciej w rozmowie terapeutycznej jest po prostu nieprofesjonalne.

Społeczność polska jako największa mniejszość w Irlandii jeszcze do roku 2011 w Cork mogła skorzystać z usług polskiego psychoterapeuty uzależnień Pana Macieja Gendka, pracującego przy Arbour House w Cork, jednakże od tego czasu osoby nadużywające miały problem i korzystały tylko z punktu SOS działającego przy „Together-Razem” od roku 2007 czy konsultacji w Centrum Konsultacyjnym dla Uzależnionych filia Cork, które po kilku miesiącach działania w roku 2012 zostało zamknięte przez kierownictwo CKU w Dublinie.

W Together-Razem problem ten nie pozostał bez echa i najpierw poprzez punkt konsultacyjny dla uzależnionych zwany „SOS” od roku 2007 odbywało się doraźne wspieranie uzależnionych przy pełnej współpracy z Arbor House, a obecnie od stycznia 2013 już jako ukształtowany nowy projekt pod nazwą „U-Clinic” Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Centrum TogetherRazem adres: 17 George’s Quay, Cork. Poradnia „U-Clinic” oferuje profesjonalną pomoc dla uzależnionych i ich rodzin.

Ponadto od kwietnia 2012 roku działa w Cork pierwszy polski na terenie Irlandii Klub Abstynenta „Pomost” wspierąjacy osoby uzależnione, współuzależnione i szczególnie całe rodziny.

Warto również podkreślić duże znaczenie działalności polskiej grupy AA „Emigranci” działającej przy kościele św. Augustyna w Cork.

Czlonkowie klubu „Pomost”, grupy AA oraz klienci U-Clinic oraz wolontariusze Centrum Together-Razem często angażują się aktywnie uczestnicząc w różnych przedsięwzieciach wspierających osoby dotknięte uzależnieniem. Tym razem Centrum Together-Razem wraz z Klubem Abstynenta „Pomost” biorą udział w Cork City Maraton, który odbędzie sie dnia 3 czerwca 2013.

Cork City Maraton organizowany jest co roku i cieszy sie dużą popularnoscią oraz zainteresowaniem. W ubieglym roku w maratonie udział wzięło ponad 3000 osób. W zależności od możliwości indywidualnych uczestnicy mogą biec w całym maratonie, pół-maratonie bądż sztafecie 2,3,4 lub pięcio-osobowej. Czterech śmiałków: Barra O’Leary, Grzegorz Chodźba, Renata Gołębiewska-Maciejczak oraz Agata Białek będzie biec w 4-osobowej sztafecie dystans 42 km. Bieg dedykowany jest osobom uzależnionym a konkretnie wspieraniu dostępnych i wciąz rozwijających się serwisów dla uzależnionych Polaków. Chcemy zebrać kwotę na przygotowanie warsztatów dla uzależnionych w Together-Razem i promocje U-Clinic, a także na zakup materiałów artystycznych dla zajęć prowadzonych z rodzinami w klubie „Pomost”. Chętni do wsparcia tej inicjatywy moga wesprzeć finansowo poprzez stronę http://www.gofundme.com/RunforAddiction albo napisać do nas email:
info@together-razem.org z prośba o kartę sponsorską i zebrać środki pośród swoich znajomych.

Ważniejszy jednak od pieniędzy jest fakt, że biegniemy aby pokazać że tutaj jesteśmy i wspierając uzależnionych promujemy zdrowy i trzeźwy styl życia.

Zapraszamy wszystkich do dopingu i wsparcia na trasie i na mecie!

Autor: Elżbieta Królik

Zdjecia: dwójka uczestników w środku: Barra O’Leary i Agata Bialek, po lewej stronie wolontariusze

Together-Razem- Rory O’Neill i po prawej Elzbieta Czech

Share