Korpusy Pokoju zapraszaj? serdecznie na wyj?tkowy Wieczór Poezji. Wieczór autorski Andrzeja, poety amatora mieszkaj?cego w Irlandii, podczas którego b?dziemy zbiera? fundusze na rehabilitacj? jego chorych córeczek.

Martusia (11 latek), cierpi na pora?enie mózgowe, Igusia (6) natomiast jest przewlekle chora, ma zagro?one nerki i jej stan ostatnio bardzo si? pogorszy?. Dziewczynki wymagaj? sta?ej opieki i kosztownej rehabilitacji.

Wyst?pieniu Andrzeja b?dzie towarzyszy?a muzyka na ?ywo, pocz?stunek oraz inauguracja naszej korpusowej galerii fotografii.

Prosimy o Wasze wsparcie!

14. grudnia, godz. 20.00
salka w podziemiach klasztoru Dominikanów
przy Upper Dorset Street, Dublin 1

Share